Włącz i znajdź swój telefon prowadzącego do hotelingu

Gdy gość zaloguje się do telefonu prowadzącego, jego profil użytkownika zostanie automatycznie przeniesiony do urządzenia. Następnie urządzenie hosta staje się podstawowym urządzeniem użytkownika podczas logowania się do niego.

Przed rozpoczęciem

  • Administrator musi skonfigurować konto gościa, aby zalogować się do telefonu prowadzącego.

  • Funkcja hotelingu ma zastosowanie tylko do linii podstawowych.

  • Wszelkie monitorowane linie lub wyświetlanie linii wspólnej nie są wyświetlane na telefonie prowadzącego.

  • Twój telefon podstawowy nie dzwoni po zalogowaniu się do telefonu prowadzącego.

1

Zaloguj się do User Hub, a następnie kliknij Ustawienia > Połączenia > Ustawienia połączeń.

2

Przejdź do sekcji Hoteling i włącz przełącznik.

3

Wprowadź nazwę lub numer hosta hotelingu w polu wyszukiwania Moja lokalizacja hotelingu i wybierz hosta hotelingu, którego chcesz użyć.

Można wybrać tylko jednego prowadzącego hotel. Jeśli wybierzesz innego gospodarza hotelu, pierwszy zostanie usunięty.

4

(Opcjonalnie) Aby ograniczyć czas, który można powiązać z prowadzącym hoteling, zaznacz pole wyboru Limit Association Period (Okres Stowarzyszenia limitów) i wybierz liczbę godzin, które chcesz użyć prowadzącego hoteling.

Wylogujesz się automatycznie po wybranej godzinie.

Jeśli wyświetlony zostanie komunikat o błędzie informujący o przekroczeniu limitu okresu skojarzenia, skontaktuj się z administratorem.

5

Kliknij opcję Zapisz.

Co zrobić dalej

Po włączeniu tej funkcji uruchom ponownie telefon, aby włączyć klawisze programowe Guest in and Guest out . Następnie możesz zalogować się do telefonu MPP gościa, aby uzyskać dostęp do swojego profilu.

Zaloguj się do telefonu gościa

Jeśli wylogowałeś się z telefonu gościa i musisz się zalogować ponownie, musisz to zrobić w samym telefonie.

Przed rozpoczęciem

  • Administrator musi skonfigurować dla Ciebie konto gościa.

  • Musisz włączyć Hoteling. Zapoznaj się z sekcją Włącz i znajdź swój telefon prowadzącego dla hotelingu .

1

Naciśnij przycisk Guest (Gość), a następnie wprowadź numer wewnętrzny jako swój identyfikator użytkownika i kod PIN poczty głosowej (typ numeryczny) jako hasło.

2

Naciśnij przycisk Zapisz.

Wyloguj się z telefonu gościa

Po zakończeniu korzystania z telefonu gościa lub hosta musisz się wylogować, aby odłączyć swój profil połączeń od tego telefonu.

Naciśnij przycisk Gość, a następnie Wyloguj.

Jeśli zobaczysz klawisz programowy Zaloguj się , wiesz, że jesteś wylogowany.