Tillatelse

Hensikt

Få tilgang til og endre filer på intern lagring

For å skrive Webex-loggfiler og lagre krasjdumpfiler

Tilgang til kamera

Sende video under møter

Tilgang til kontoer på enheten

For å angi møtets deltakelsesinformasjon på forhånd når du ikke har logget på

Vise popup-vinduer

For å legge til overlegg fra appen når du deler innhold

Startskjerm-snarveier

For å legge til eller fjerne snarveier på startskjermen for å gjøre det enklere og raskere å bli med i møter

Gjennomføre telefonsamtaler

For å åpne enhetens telefon når du starter en telefonsamtale og prøver å koble deg til lydkonferansen etter at du har trykket på innringernummeret

Endre og slette kontakter

For å integrere med enhetens kontaktapp, og starte Webex Meetings fra kontaktene dine

Lese kalenderhendelser

Brukes til funksjonen for kalenderuthenting for møteliste

Lese kontaktene dine

For å lese kontaktlisten når andre deltakere prøver å invitere flere deltakere til å bli med i et møte

Ta opp lyd

Brukes av VoIP-lyd

Tillatelse

Hensikt

Få tilgang til og endre filer på intern lagring

For å skrive Webex-loggfiler og lagre krasjdumpfiler

Tilgang til kamera

Sende video under møter

Tilgang til kontoer på enheten

For å angi møtets deltakelsesinformasjon på forhånd når du ikke har logget på

Vise popup-vinduer

For å legge til overlegg fra appen når du deler innhold

Få plasseringsinformasjon

Plasseringsinformasjon brukes til:

  • Wi-Fi-proximity for å finne nettverk i nærheten

  • Registrere og koble til videoenheter i nærheten

  • Registrere bevegelser og bytte til enkel modus

Startskjerm-snarveier

For å legge til eller fjerne snarveier på startskjermen for å gjøre det enklere og raskere å bli med i møter

Gjennomføre telefonsamtaler

For å åpne enhetens telefon når du starter en telefonsamtale og prøver å koble deg til lydkonferansen etter at du har trykket på innringernummeret

Lese kalenderhendelser

Brukes til funksjonen for kalenderuthenting for møteliste

Lese kontaktene dine

For å lese kontaktlisten når andre deltakere prøver å invitere flere deltakere til å bli med i et møte

Ta opp lyd

Brukes av VoIP-lyd og ultralyd-proximity