Tillatelse

Hensikt

Få tilgang til og endre filer på intern lagring

For å skrive Webex-loggfiler og lagre krasjdumpfiler

Tilgang til kamera

Sende video under møter

Tilgang til kontoer på enheten

For å angi møtets deltakelsesinformasjon på forhånd når du ikke har logget på

Vise popup-vinduer

For å legge til overlegg fra appen når du deler innhold

Startskjerm-snarveier

For å legge til eller fjerne snarveier på startskjermen for å gjøre det enklere og raskere å bli med i møter

Gjennomføre telefonsamtaler

For å åpne enhetens telefon når du starter en telefonsamtale og prøver å koble deg til lydkonferansen etter at du har trykket på innringernummeret

Endre og slette kontakter

Integrere med enhetens kontaktapp og starte Webex Meetings fra kontaktene dine

Lese kalenderhendelser

Brukes til funksjonen for kalenderuthenting for møteliste

Lese kontaktene dine

For å lese kontaktlisten når andre deltakere prøver å invitere flere deltakere til å bli med i et møte

Ta opp lyd

Brukes av VoIP-lyd

Tillatelse

Hensikt

Få tilgang til og endre filer på intern lagring

For å skrive Webex-loggfiler og lagre krasjdumpfiler

Tilgang til kamera

Sende video under møter

Tilgang til kontoer på enheten

For å angi møtets deltakelsesinformasjon på forhånd når du ikke har logget på

Vise popup-vinduer

For å legge til overlegg fra appen når du deler innhold

Få plasseringsinformasjon

Plasseringsinformasjon brukes til:

  • Wi-Fi-proximity for å finne nettverk i nærheten

  • Registrere og koble til videoenheter i nærheten

  • Registrere bevegelser og bytte til enkel modus

Startskjerm-snarveier

For å legge til eller fjerne snarveier på startskjermen for å gjøre det enklere og raskere å bli med i møter

Gjennomføre telefonsamtaler

For å åpne enhetens telefon når du starter en telefonsamtale og prøver å koble deg til lydkonferansen etter at du har trykket på innringernummeret

Endre og slette kontakter

Integrere med enhetens kontaktapp og starte Webex Meetings fra kontaktene dine

Lese kalenderhendelser

Brukes til funksjonen for kalenderuthenting for møteliste

Lese kontaktene dine

For å lese kontaktlisten når andre deltakere prøver å invitere flere deltakere til å bli med i et møte

Ta opp lyd

Brukes av VoIP-lyd og ultralyd-proximity