Povolenie

Účel

Prístup k súborom v internom úložisku a ich zmena

Na zapisovanie súborov denníka Webex a ukladanie súborov s výpisom zrútenia

Prístup ku kamere

Na odosielanie videa počas stretnutí

Prístup k účtom na zariadení

Ak chcete vopred zadať informácie o pripojení k schôdzi, keď ste sa neprihlásili

Zobraziť vyskakovacie okná

Pridanie prekrytí z aplikácie pri zdieľaní obsahu

Skratky na domovskej obrazovke

Pridanie alebo odstránenie skratiek na domovskej obrazovke, aby sa pripájanie k schôdzkam uľahčilo a zrýchlilo

Telefonovať

Otvorenie telefónu zariadenia pri začatí telefonického hovoru a pokus o pripojenie k zvukovej konferencii po klepnutí na číslo volajúceho

Upravte a odstráňte kontakty

Na integráciu s aplikáciou kontaktov vášho zariadenia a spustenie schôdzí Webex z vašich kontaktov

Prečítajte si udalosti v kalendári

Používa sa na Zoškrabovanie kalendára pre zoznam stretnutí vlastnosť

Prečítajte si svoje kontakty

Na prečítanie zoznamu kontaktov, keď sa ostatní účastníci pokúsia pozvať ďalších účastníkov, aby sa pripojili k schôdzi

Nahrajte zvuk

Používa ho zvuk VoIP

Povolenie

Účel

Prístup k súborom v internom úložisku a ich zmena

Na zapisovanie súborov denníka Webex a ukladanie súborov s výpisom zrútenia

Prístup ku kamere

Na odosielanie videa počas stretnutí

Prístup k účtom na zariadení

Ak chcete vopred zadať informácie o pripojení k schôdzi, keď ste sa neprihlásili

Zobraziť vyskakovacie okná

Pridanie prekrytí z aplikácie pri zdieľaní obsahu

Získajte informácie o polohe

Informácie o polohe sa používajú na:

  • Blízkosť Wi-Fi lokalizácia sietí v okolí

  • Detekcia a pripojenie k blízkym videozariadeniam

  • Detekcia pohybu a prepnutie do jednoduchého režimu

Skratky na domovskej obrazovke

Pridanie alebo odstránenie skratiek na domovskej obrazovke, aby sa pripájanie k schôdzkam uľahčilo a zrýchlilo

Telefonovať

Otvorenie telefónu zariadenia pri začatí telefonického hovoru a pokus o pripojenie k zvukovej konferencii po klepnutí na číslo volajúceho

Prečítajte si udalosti v kalendári

Používa sa na Zoškrabovanie kalendára pre zoznam stretnutí vlastnosť

Prečítajte si svoje kontakty

Na prečítanie zoznamu kontaktov, keď sa ostatní účastníci pokúsia pozvať ďalších účastníkov, aby sa pripojili k schôdzi

Nahrajte zvuk

Používa sa zvukom VoIP a blízkosťou ultrazvuku