Behörighet

Syfte

Få åtkomst till och ändra filer på internminnet

För att skriva Webex-loggfiler och spara kraschdumpfiler

Öppna kameran

För att skicka video under möten

Få åtkomst till konton på enheten

För att ange information om att delta i mötet när du inte har loggat in

Visa popup-fönster

För att lägga till överlägg från appen när du delar innehåll

Genvägar på startskärmen

Lägga till eller ta bort genvägar på startskärmen för att göra det enklare och snabbare att delta i möten

Ringa telefonsamtal

Öppna enhetens telefon när du startar ett telefonsamtal och försöker ansluta dig till ljudkonferens när du har knackat på inringningsnumret

Ändra och ta bort kontakter

För att integrera med din enhets kontaktapp och starta Webex Meetings från dina kontakter

Läsa kalenderhändelser

Används för Kalenderskrapning för möteslista funktion

Läs dina kontakter

För att läsa din kontaktlista när andra deltagare försöker bjuda in fler deltagare att delta i ett möte

Spela in ljud

Används av VoIP-ljud

Behörighet

Syfte

Få åtkomst till och ändra filer på internminnet

För att skriva Webex-loggfiler och spara kraschdumpfiler

Öppna kameran

För att skicka video under möten

Få åtkomst till konton på enheten

För att ange information om att delta i mötet när du inte har loggat in

Visa popup-fönster

För att lägga till överlägg från appen när du delar innehåll

Hämta platsinformation

Platsinformationen används för:

  • Wi-Fi-närhet som lokaliserar närliggande nätverk

  • Identifierar och ansluter till närliggande videoenheter

  • Upptäck rörelse och växla till enkelt läge

Genvägar på startskärmen

Lägga till eller ta bort genvägar på startskärmen för att göra det enklare och snabbare att delta i möten

Ringa telefonsamtal

Öppna enhetens telefon när du startar ett telefonsamtal och försöker ansluta dig till ljudkonferens när du har knackat på inringningsnumret

Läsa kalenderhändelser

Används för Kalenderskrapning för möteslista funktion

Läs dina kontakter

För att läsa din kontaktlista när andra deltagare försöker bjuda in fler deltagare att delta i ett möte

Spela in ljud

Används av VoIP-ljud och ultraljud närhet