Eksisterende utforming

Ny utforming

Det nye brukergrensesnittet for Webex App er basert på følgende prinsipper:

  • Sømløs flyt– et designfundament basert på rundhet og kurver

  • Levende energi– oppløftende farger, milde graderinger, bevegelse og oppdatert illustrasjon

  • Intuitivt fokus– åpen komposisjon og intuitive oppsett, med det raffinerte utseendet, hjelper deg med å fokusere på det som betyr mest.

Det første du vil legge merke til for Webex App på iPad, er det nye navigasjonsområdet:

  • Fleksibelt og tilpasningsdyktig– individuelt uttrykk gjennom et tilpassbart grensesnitt

Du vil også se noen forbedringer i tilgjengeligheten, for eksempel:

  • En økning til minste skriftstørrelse i hele appen.

  • Kjernekomponenter i brukergrensesnittet utformet for hver plattform

  • Standardiserte ikoner, knapper, visuelle indikatorer og andre elementer i brukergrensesnittet.

  • Forbedringer i fargekontrast.

Elementer og ikoner i brukergrensesnittet

Nesten alle elementer i Webex App har sett en oppdatering som en del av denne grensesnittoppdateringen. Fra inndata og avmerkingsbokser til knapper og faner – vi har modernisert hvert element i appen. Vi har også benyttet anledningen til å konsolidere appikonene til et mindre, mer fleksibelt sett, noe som kommer både ytelse og brukervennlighet til gode.

Våre profil- og tilstedeværelsesikoner har også sett en oppdatering. Nå ser du tilstedeværelse som er angitt nederst til høyre på profilbildet ditt med nye eller oppdaterte ikoner:

Temaer, farger og graderinger

Vi har lagt til Indigo- og Rose-temaer, for å avrunde utvalget vårt, er hvert tema tilgjengelig i en mørk og lys versjon. Mørk modus er fortsatt standardtemaalternativet, og vi har gitt lystema en overhaling.

Hoveddelene av appen er oppdatert med graderte bakgrunner, slik at disse områdene nå flyter sømløst sammen og fjerner behovet for harde skillelinjer.

Vi har også lagt til nye forsidebilder som ser bra ut på kontaktkortene og -områdene dine.

Mørk modus for møter

Mørk modus får frem det beste innen video, og legger til en dramatisk og filmatisk kvalitet på møtene dine. Vi har lagt til en ny innstilling som lar deg vise skrivebordsbaserte Webex-møter i mørk modus, selv om du vanligvis bruker et lyst tema.

Bruk alltid mørkt tema er aktivert som standard fra versjon 41.11 og finnes i Innstillinger > Utseende (på Mac: Innstillinger > utseende ).

iPad

Webex App for iPad har også fått betydelige endringer i navigasjon og layout. Hvis du vil ha mer informasjon, se redesign av iPad-brukergrensesnittet.