Konfigurere nettstedsinnstillinger for Webex-skrivebordsappen

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester.

2

Under Møte velger du Nettsteder, velger nettstedet ditt og velger deretter Konfigurer nettsted.

3

Under Fellesinnstillinger velger du Skrivebordsprogram og velger deretter programinnstillingen du vil endre.


 

Viktig: Hvis du tillater automatiske oppdateringer, sikrer du at skrivebordsappene før møtet og under møtet bruker den nyeste Webex-versjonen. Dette vil sikre at brukerne får en konsekvent opplevelse når de blir med i og starter møter. For WBS39.8 og senere versjoner er skrivebordsappen før møtet obligatorisk i Cisco Webex Meetings.

4

Velg Oppdater.

Konfigurere innstillinger for kalenderintegrering

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com går du til Tjenester.

2

Under Møte velger du Nettsteder, velger nettstedet ditt og velger deretter Konfigurer nettsted.

3

Under Fellesinnstillinger velger du Skrivebordsprogram, og velger deretter innstillingen for kalenderintegrering som du vil endre i forbindelse med:

  • Microsoft Outlook for Windows
  • Microsoft Outlook for Mac
  • Microsoft Outlook Office 365
  • Google Calendar
  • IBM Lotus Notes
4

Velg Oppdater.


 

Individuelle funksjoner og innstillinger i programmene og funksjonene som er integrert, kan ikke konfigureres eller skjules. Når for eksempel integreringen av skrivebordsappen med Microsoft Outlook er aktivert, kan du ikke endre eller skjule hvilke møtealternativer som vises for verter under planleggingen.

Innstillinger for Webex-skrivebordsprogram

Med oppdateringen WBS39.10 ble produktivitetsverktøy atskilt fra Webex Meetings-skrivebordsappen og må installeres separat. Gjeldende innstillinger for skrivebordsappen er:

Innstillinger for kalenderintegrering og innstillinger for programintegrering

Innstillinger for kalender- og appintegrering ble fjernet fra Webex Control Hub. Følgende alternativer er tilgjengelige for administrasjon av disse innstillingene:

  • Når du installerer Webex Meetings-skrivebordsappen manuelt, installeres alle integrasjoner for integrerte apper som for øyeblikket er på enheten.

  • IT-administratorer kan kontrollere integreringsfunksjoner gjennom parametere som er oppført i veiledningen for massedistribusjon.

  • Brukere av Microsoft Outlook for Windows kan aktivere eller deaktivere integreringen ved å gå til Fil > Administrer COM-tillegg.