1

Hold musepekeren over kontrollpanelet for møtet, og velg Flere alternativer.

2

Velg Lydtilkobling, og velg deretter Bytt tilkobling.

3

Velg Ring meg på et annet nummer.

4

Skriv inn et telefonnummer, og velg Ring meg.

Telefonnummeret du angir i Møter, lagres for neste møte på dette området.