1

Prelistati mišem preko kontrolne table sastanka, izaberite još opcija.

2

Izaberite audio vezu , azatim odaberite stavku Promeni vezu.

3

Izaberite stavku Pozovi me na drugom broju.

4

Unesite broj telefona i izaberite stavku Pozovi me.

Telefonski broj koji unesete u sastanke je sačuvan za sledeći sastanak na ovoj lokaciji.