Du kan ringe noen fra dine Favoritter, siste brukte eller katalogliste. Eller du kan oppgi et nummer i feltet Søk eller ring.


Et katalogsøk returnerer maksimumt 100 oppføringer.

Du kan bare ringe én person eller et møterom om gangen fra bordenheten.

1

Åpne Ring-menyen ved å velge Ring fra hjem-skjermbildet.

2

Trykk på Favoritter, Sist brukte, eller Katalog.

3

Velg en kontakt og trykk på den grønne Ring-tasten.

1

Åpne Ring-menyen ved å velge Ring fra hjem-skjermbildet.

2

Gå til enten Favoritter , nylige eller katalog og velg en kontakt fra listen for å åpne samtale menyen.

3

Trykk på mer (· · ·) og redigere og ringe. Et program vare tastatur åpnes, og du kan foreta de nødvendige endringene.

4

Når du har redigert oppføringen, trykker du på den grønne Ring- knappen.

1

Åpne Ring-menyen ved å velge Ring fra Start skjermen og trykke på Søk-feltet.

2

Et programvaretastatur åpnes, og du kan skrive inn navnet, nummeret eller videoadressen til kontakten din. Du kan også angi en videoadresse for å delta i eller starte et planlagt møte. Trykk på den grønne Ring-tasten for å ringe.

1

Åpne Ring-menyen ved å velge Ring fra hjem-skjermbildet.


2

Trykk på Favoritter, Sist brukte, eller Katalog.


3

Velg en kontakt og trykk på den grønne Ring-tasten.

1

Åpne Ring-menyen ved å velge Ring fra hjem-skjermbildet.


2

Gå til enten Favoritter , nylige eller katalog og velg en kontakt fra listen for å åpne samtale menyen.

3

Trykk på mer (· · ·) og redigere og ringe. Et program vare tastatur åpnes, og du kan foreta de nødvendige endringene.

4

Når du har redigert oppføringen, trykker du på den grønne Ring- knappen.

1

Åpne Ring-menyen ved å velge Ring fra Start skjermen og trykke på Søk-feltet.

2

Et programvaretastatur åpnes, og du kan skrive inn navnet, nummeret eller videoadressen til kontakten din. Du kan også angi en videoadresse for å delta i eller starte et planlagt møte. Trykk på den grønne Ring-tasten for å ringe.