1

Koble den bærbare datamaskinen til bordenheten med en USB-C- eller HDMI-kabel. Kontroller at den bærbare datamaskinen eller en annen presentasjonskilde er slått på. Skjermen deles automatisk. Hvis du deler når du er i en samtale, følger du de neste trinnene.

2

Trykk Del i anropskontrollene, og velg kilden du vil dele fra. Trykk Del i samtale for å dele med andre deltakere.

1

Bruk en HDMI-kabel til å koble den bærbare datamaskinen til HDMI-porten nederst på Cisco Webex-kortet.


 

Når du deler en video, kan du sveipe fra bunnen av tavlens skjerm for å justere volumet.

2

Du kan stoppe delingen ved å velge Stopp deling.


Som angitt nedenfor er trinnene litt forskjellige for Desk Pro-brukere.

1

Koble den bærbare datamaskinen til HDMI-porten på bordenheten med en HDMI-kabel. Kontroller at den bærbare datamaskinen eller en annen presentasjonskilde er slått på. Skjermen deles automatisk. Hvis du deler når du er i en samtale, følger du de neste trinnene.

2

Trykk Vis PCpå startskjermen på enheten. Du ser skjermen lokalt. De andre deltakerne kan ikke se skjermen ennå.

Trykk på Delingsalternativeren Desk Pro. Hvis du vil vise dataskjermen lokalt, trykker du Forhåndsvisning. De andre deltakerne kan ikke se forhåndsvisningen.

3

Trykk Del . Minimer eller maksimer det delte bildet (eller forhåndsvisningen) ved å trykke Minimer/maksimer-knappen på skjermen. Mens skjermen er aktivt delt, vil du se en oransje kantlinje rundt den.

Trykk Del i samtale på en Desk Pro for å dele dataskjermen.

4

Hvis du vil stoppe delingen, trykker du Avslutt deling.

1

Koble den bærbare datamaskinen til HDMI- eller VGA-porten på romenheten med en HDMI-kabel. Kontroller at den bærbare datamaskinen eller en annen presentasjonskilde er slått på. Skjermen deles automatisk. Hvis du deler når du er i en samtale, følger du de neste trinnene.

2

Velg Del i samtale på startskjermen til berøringskontrolleren.

3

Minimer eller maksimer det delte bildet ved å velge Minimer/maksimer-knappen på skjermen.

4

Hvis du vil stoppe delingen, trykker du Del og velger Avslutt deling .