Roboter i Webex

Roboter kan bidra til å utvide funksjonaliteten i Webex til å inkludere en tredjepartsapp. Du kan legge til roboter i Webex-områder og samhandle direkte med tredjepartsappen fra området. Når du har lagt til roboten i området, kan du sende en hjelpemelding til roboten, og svaret inkluderer kommandoene som roboten støtter.

Du kan legge til en robot i en hvilken som helst type område. Legg til en robot i prosjektområdet du deler med andre, og samhandle direkte med tredjepartsappen på ditt område. Du kan alternativt opprette et område med bare deg og roboten for å samhandle med tredjepartsappen.

Cisco Webex-apphub inneholder en katalog med roboter og apper utviklet av Cisco og tredjepartsutviklere.

Legg til Aha! Bot

Du må først legge til Aha!-roboten i et nytt eller eksisterende område i Webex, og deretter koble roboten til Aha!-kontoen din.

1

I Søkefeltet, skriv inn Aha.bot@webex.bot.

2

Klikk på Koble sammen konto i Aha!-robotområdet, så vil nettsiden åpnes. Skriv inn nettadressen til Aha!-kontoen din.

Eksempel:

Hvis nettadressen til kontoen er https://example.aha.io, skriver du inn example.aha.io som domene.
3

Klikk på Godkjenn for å gi tilgang til Aha!-kontoen din.

Legg til Aha! Varsler

Når du har koblet til kontoen din, kan du velge hurtigvarsler, eller starte Aha!-instrumentbordet fra Webex-appen.

1

Klikk på Administrer varsler, eller skriv inn hjelp og send meldingen.

2

Velg hendelsene du vil motta varsler for, og velg det samsvarende arbeidsområdet.

Hvis du vil tilpasse alle varslinger, klikker du på Instrumentbord.
3

Klikk på Lagre for å legge til valgte hendelser.

Administrer varsler

Du kan opprette egendefinerte varsler eller redigere eksisterende varsler på Instrumentbordet.

1

Klikk på Administrer varsler > Instrumentbord.

Webex svarer med en sikker kobling til instrumentbordet.
2

Velg Klikk her for å starte Aha! Robotbehandling.