Hvis du ikke ser muligheten til å rekke opp hånden, kan det hende at verten eller medverten ikke tillater deltakerne å rekke opp hånden.

Klikk deltakere, og klikk deretter Rekk opp hånd ved siden av navnet ditt.

Hvis du vil senke hånden, klikker du på Senk hånden ved siden av navnet ditt i Deltakere-panelet.


 

Hvis møtet har reaksjoner, kan du også heve og senke hånden fra Reaksjoner -menyen eller bruke bevegelsesgjenkjenning.

Hvordan du hever og senker hånden, avhenger av enheten din.

For iOS- og Android-telefoner trykker du Flere alternativer , og deretter trykker du Bruk hånd eller Nedre hånd.

For iPad- og Android-nettbrett trykker du Reaksjoner, og deretter trykker du Løft hånden eller Nedre hånd.


 

Hvis du bruker et iPad- eller Android-nettbrett og reaksjoner er slått av for møtet, trykker du på Løft hånd ellerSenk hånden fra møtekontrollene.