Jeśli nie widzisz opcji podniesienia ręki, gospodarz lub współgospodarz może nie pozwolić uczestnikom na podniesienie rąk.

Kliknij pozycję Uczestnicy, a następnie kliknij pozycję Podnieś rękę obok swojego imienia i nazwiska.

Aby opuścić rękę, kliknij przycisk Dolna wskazówka obok swojego imienia i nazwiska w panelu Uczestnicy.


 

Jeśli na spotkaniu występują reakcje, możesz również podnieść i opuścić rękę z menu Reakcje lub użyć rozpoznawania gestów.

Sposób podnoszenia i opuszczania ręki zależy od urządzenia.

W przypadku telefonów z systemem iOS i Android stuknij w Więcej opcji , a następniestuknij w Podnieś rękę lubDołóż dłoń.

Na iPadach i tabletach z systemem Android stuknij w Reakcje , a następniestuknij w Podnieś rękę lubDołóż dłoń.


 

Jeśli używasz iPada lub tabletu z systemem Android i reakcje na spotkanie są wyłączone, naciśnij pozycję Podnieś rękę lubPodejść w kontrolkach spotkania.