Ako ne vidite opciju podizanja ruke, domaćin ili kohost možda neće dozvoliti učesnicima da podignuruke.

Kliknite na dugme Učesnici, a zatim pored imena kliknite na dugme Podigni ruku.

Da biste spustili ruku, kliknite na dugme "Donja ruka" pored imena na panelu "Učesnici".


 

Ako sastanak ima reakcije , takođe možete da podignete i spustite ruku iz menija "Reakcije" ili da koristite prepoznavanje pokreta.

Način na koji podižete i spuštate ruku zavisi od uređaja.

Za iOS i Android telefone dodirnite Još opcija , azatim dodirnite Podigni ruku ili Donji deo ruke .

Za iPad i Android tablete dodirnite Reactions , a zatim dodirnite Raise hand ili Lower hand .


 

Ako koristite iPad ili Android tablet i reakcije su isključene za sastanak, dodirnite Podigni ruku ili donji deo ruke sa kontrola sastanka.