Denne artikkelen gjelder for nettsteder med versjon 41.2 og tidligere. Hvis du har en nyere Webex-versjon, kan du lære hvordan du blir mer i møtet her.

Du kan bli med i Webex-møter direkte fra nettleseren din uten å måtte installere noe. Lær hvordan her.

Bruk Webex-skrivebordsappen til å bli med i møtet fra Windows- eller Mac-datamaskinen.

Du kan koble til ved bruk av datamaskinlyd og -video, bytte oppsett mellom rutenettvisninger og visning av aktiv taler samt chatte og dele innhold.

1

Åpne e-postinvitasjonen og klikk på Bli med.

Hvis du ikke har en møteinvitasjon, kontakter du møteverten.

2

Hvis dette er første gang du blir med i et Webex-møte, laster Webex automatisk ned appen. Klikk på installasjonsfilen for å installere den.

 • Hvis du ikke vil installere noe, klikker du på Bli med fra nettleseren din.

 • Klikk på installasjonsfilen for å installere appen.

 • Hvis den automatiske nedlastingen ikke fungerte, klikker du på Last ned appen på nytt.


 

Hvis du blir med fra en Linux-datamaskin eller Chromebook, blir du ikke bedt om å installere noe. Møtet åpnes ganske enkelt i nettleseren din.

Du kan også laste ned Webex Meetings-appen manuelt.

3

Skriv inn navn og e-postadresse, og klikk på Neste.

4

Hvis du blir bedt om å angi et møtepassord, skriver du inn møtepassordet – det står i e-postinvitasjonen. Deretter klikker du på Neste.

5

I forhåndsvisningsvinduet kan du sørge for at lyd og video høres og ser bra ut før du blir med i møtet. Først velger du hvordan du vil høre.

 • Bruk datamaskinen til lyd (standard) – Bruk datamaskinen med headset eller høyttalere.
 • Ring inn – Hvis du foretrekker å bruke telefonen til lyd, ringer du inn når møtet starter. En liste over de globale innringingsnumrene er tilgjengelig i møteinvitasjonen. Velg dette alternativet hvis internett-tilkoblingen er treg.
 • Ring meg – Angi et telefonnummer, så ringer Webex deg. Om du ser dette alternativet eller ikke, avhenger av Webex-abonnementet.
 • Ikke koble til lyd – Bruk dette alternativet når du må bli med i et møte og dele innhold, og ikke trenger lyd. Du er for eksempel i et konferanserom med teamet ditt, eller noen er allerede koblet til møtet fra en videoenhet.
6

Velg om du vil at videoen og mikrofonen skal slås på før du blir med.

Klikk på Stopp videoStopp video eller Start videoStart video for å slå videoen av eller på.

Klikk på DempDemp eller Slå av dempingSlå på lyd for å slå mikrofonen av eller på.

Hvis du vil koble til en kompatibel videoenhet, klikker du på Bruk videosystem.

7

Klikk på Delta på møte.

Hvis du er på farten, kan du bli med i møtet fra Apple- eller Android-telefonen, nettbrettet eller Apple-klokken ved bruk av Webex-mobilappen.

Du kan bruke video, chatte med andre deltakere og dele innhold.

1

Trykk på Bli med på møtet i e-postinvitasjonen når det er på tide å bli med på møtet.

2

Trykk på Last ned for å installere Cisco Webex Meetings-appen og bli med i videokonferansen.

Hvis du bare vil bli med i møtet via telefon, trykker du på nummeret på skjermen.

3

Trykk på Åpne etter at Webex Meetings-appen er installert, og godta tjenestevilkårene og personvernerklæringen.


 

Hvis du blir med på et møte for første gang i iOS, må du klikke på møtekoblingen fra e-postinvitasjonen eller kalenderen på nytt for å gå til møtet. For fremtidige møter åpnes Webex Meetings-appen dersom du klikker på møtekoblingen. Den fører deg da direkte til møtet.

4

Skriv inn navn og e-postadresse, og trykk deretter på OK.


 

Om nødvendig angir du møtepassordet – det står i e-postinvitasjonen. Deretter trykker du på OK.

Når Webex Meetings-appen åpnes, slås videoen din av som standard. Trykk på Start video før du blir med i møtet, for å forhåndsvise hvordan du vil se ut for andre.

5

Endre lyd- og videoinnstillingene før du blir med i møtet.

 • Bruk datamaskinen til lyd (standard) – Bruk datamaskinen med headset eller høyttalere.
 • Ring inn – Hvis du foretrekker å bruke telefonen til lyd, ringer du inn når møtet starter. En liste over de globale innringingsnumrene er tilgjengelig i møteinvitasjonen. Velg dette alternativet hvis internett-tilkoblingen er treg.
 • Ring meg – Angi et telefonnummer, så ringer Webex deg. Om du ser dette alternativet eller ikke, avhenger av Webex-abonnementet.
 • Ikke koble til lyd – Bruk dette alternativet når du må bli med i et møte og dele innhold, og ikke trenger lyd. Du er for eksempel i et konferanserom med teamet ditt, eller noen er allerede koblet til møtet fra en videoenhet.
6

Klikk på Koble til en enhet for å bli med i møtet fra en kompatibel videoenhet.

7

Trykk på Bli med.

Bruk nettappen til å bli med i et Webex-møte fra nettleseren din. Dette er den enkleste måten å bli med på dersom du bruker en Chromebook, Linux-datamaskin, eller du ganske enkelt ikke vil laste ned noe.

1

Åpne e-postinvitasjonen og klikk på Bli med.

2

Webex begynner å forberede seg på å koble deg til møtet. Hvis du blir med fra en Windows-datamaskin eller Mac, klikker du på Bli med fra nettleseren din. Hvis du blir med fra en Linux-datamaskin eller Chromebook, åpnes møtet ganske enkelt i nettleseren din.

Hvis du ser at en side med møtedetaljer lastes inn i stedet, klikker du på Bli med på møtet.

Hvis du blir bedt om det, gir du nettleseren tilgang til kameraet og mikrofonen for å se og høre hva som skjer i møtet.

3

Angi navn og e-postadresse, og klikk deretter på Neste.

Navnet du skriver inn, er navnet alle i møtet ser.

4

Hvis du blir bedt om å angi et møtepassord, skriver du inn møtepassordet – det står i e-postinvitasjonen. Deretter klikker du på Neste.

5

I forhåndsvisningsvinduet kan du sørge for at lyd og video høres og ser bra ut før du blir med i møtet. Først velger du hvordan du vil høre.

 • Bruk datamaskinen til lyd (standard) – Bruk datamaskinen med headset eller høyttalere.
 • Ring inn – Hvis du foretrekker å bruke telefonen til lyd, ringer du inn når møtet starter. En liste over de globale innringingsnumrene er tilgjengelig i møteinvitasjonen. Velg dette alternativet hvis internett-tilkoblingen er treg.
 • Ring meg – Angi et telefonnummer, så ringer Webex deg. Om du ser dette alternativet eller ikke, avhenger av Webex-abonnementet.
 • Ikke koble til lyd – Bruk dette alternativet når du må bli med i et møte og dele innhold, og ikke trenger lyd. Du er for eksempel i et konferanserom med teamet ditt, eller noen er allerede koblet til møtet fra en videoenhet.

6

Velg om du vil at videoen og mikrofonen skal slås på før du blir med.

Klikk på Stopp videoStopp video eller Start videoStart video for å slå videoen av eller på.

Klikk på DempDemp eller Slå av dempingSlå på lyd for å slå mikrofonen av eller på.

Hvis du vil koble til en kompatibel videoenhet, klikker du på Bruk videosystem.

7

Klikk på Delta på møte.

Hvis du opplever problemer med båndbredde, er dette slik du løser dem.

Når du ringer inn til et møte, kan du høre alle i møtet, men du kan ikke se noen eller hva de deler under møtet.

1

Åpne møteinvitasjonen og ring et av numrene under Delta via telefon. Avhengig av vertens møteabonnement, oppgir e-postinvitasjonen en liste over innringingsnumre.

2

Angi møte- eller tilgangskoden, og trykk deretter på #.

3

Angi PIN-koden eller ID-en for deltakeren dersom du har en. Hvis du ikke gjør det, trykker du på # for å bli plassert i møtelobbyen der møteverten kan hente deg.

Når du blir med på møtet, kan du høre alle i møtet, men du kan ikke se noe som deles.


 

Bli med ved bruk av en datamaskin eller mobilenhet for å se hva som deles i møtet.

Vanlige spørsmål

Webex Meetings-versjonen din kan være en annen enn den som vises i denne artikkelen. Hvis du ikke vet hvilken Webex-versjon du har, finner du den på Webex-nettstedet.

Du finner ut hvordan du blir med på et møte for versjonen du har her.

Du trenger ikke en Webex-konto for å bli med på møter du er invitert til. Du trenger en e-postinvitasjon som inneholder informasjonen du trenger for å bli med på møtet.

Ta kontakt med møtearrangøren for invitasjonen.

Bli med på et testmøte for å sikre at lyd- og videoenhetene fungerer som forventet før møtet.

Når du blir med på et testmøte, lastes Webex Meetings-appen automatisk ned – slik at det er enklere å bli med på neste møte.

Når du klikker på koblingen for å bli med fra e-postinvitasjonen, lastes Webex Meetings-appen ned automatisk. Du kan også laste den ned fra webex.com.

Last ned nå

 • Du er kanskje ikke vert eller alternativ vert for møtet. Hvis du ble invitert til møtet, ber du verten om å gjøre et opptak.

 • Opptak er kanskje deaktivert. Ta kontakt med administrator for Webex-nettstedet.

 • Det kan hende at nettstedet ikke har nok plass til opptak. Ta kontakt med administrator for Webex-nettstedet.

 • For gratisbrukere er opptak for øyeblikket kun tilgjengelig fra skrivebordsappen. Hvis du starter et møte fra nettappen ved bruk av Chromebook, kan du ikke ta det opp.