Dit artikel is van toepassing op sites van versie 41.2 en eerder. Als u een nieuwere Webex-versie hebt, kunt u hier meer informatie vinden overdeelnemen aan uw vergadering.

U kunt deelnemen aan Webex-vergaderingen vanuit uw webbrowser zonder dat u iets hoeft te installeren. Meer informatie hier.

Gebruik de Webex-bureaubladtoepassing om deel te nemen aan uw vergadering vanaf uw Windows- of Mac-computer.

U kunt verbinding maken via computeraudio en -video, schakelen tussen indelingen in rasters en actieve spreker, chatten en inhoud delen.

1

Open uw e-mail uitnodiging en klik op Deelnemen.

Als u geen uitnodiging voor de vergadering hebt, neem dan contact op met de host van devergadering.

2

Als dit de eerste keer is dat u deel gaat nemen aan een Webex-vergadering, downloadt Webex automatisch de app. Klik op het installatiebestand om de app te installeren.

 • Als u niets wilt installeren, klikt u op Deelnemen in uw browser.

 • Klik op het installatiebestand om de app te installeren.

 • Klik nogmaals op De app downloaden als de automatische download nietwerkte.


 

Als u deel gaat nemen vanaf een Linux-computer of Chromebook, wordt u niet gevraagd om iets te installeren. De vergadering wordt eenvoudig geopend in uw browser.

U kunt de Webex Meetings-app ook handmatig downloaden.

3

Voer uw naam en e-mailadres in en klik op Volgende.

4

Als u wordt gevraagd om een wachtwoord voor de vergadering, voert u het wachtwoord voor de vergadering in - dit wachtwoord staat in uw e-mailuitnodiging - en klikt u opVolgende.

5

In het voorbeeldvenster kunt u ervoor zorgen dat uw audio- en videogeluid goed klinkt en er goed uit ziet voordat u deel gaat nemen aan de vergadering. Kies eerst hoe u wilt horen.

 • Computer gebruiken voor audio (standaard) - Gebruik uw computer met een headset of luidsprekers.
 • Inbellen—Als u uw telefoon liever voor audio gebruikt, kunt u inbellen wanneer de vergadering start. Er is een lijst met de internationale innodigingsnummers beschikbaar in uw uitnodiging voor de vergadering. Kies deze optie als uw internetverbinding langzaam is.
 • Belmij: voer een telefoonnummer in en webex belt u. Afhankelijk van uw Webex-abonnement kunt u deze optie mogelijk niet zien.
 • Geen verbinding maken met audio: gebruik deze optie wanneer u moet deelnemen aan een vergadering en inhoud moet delenen geen audio nodig hebt. U zit bijvoorbeeld in een vergadering conferentieruimte uw team of iemand die al verbinding heeft gemaakt met de vergadering vanaf een videoapparaat.
6

Kies of u uw video en microfoon wilt in- of uitgeschakeld voordat u deel gaat nemen.

Klik op Video stoppen of Video starten om uw video uit of in teVideo stoppenVideo starten schakelen.

Klik opDempen Dempen of Dempen uitschakelenDempen opheffen om uw microfoon uit of in te schakelen.

Klik op Videosysteem gebruiken om verbinding te maken met een compatibelvideoapparaat.

7

Klik op Deelnemen aan vergadering.

Als u onderweg bent, kunt u via de mobiele Webex-app deelnemen aan uw vergadering vanaf uw Apple- of Android-telefoon, tablet of Apple Watch.

U kunt video gebruiken, chatten met andere deelnemers en inhoud delen.

1

Tik op Deelnemen aan vergadering in uw e-mailuitnodiging als het tijd is om deel te nemen aan de vergadering.

2

Tik op Downloaden om de app voor Cisco Webex Meetings te installeren en deel te nemen aan videoconferentie.

Tik op het nummer op uw scherm om alleen per telefoon deel te nemen aan de vergadering.

3

Tik op Openen nadat de Webex Meetings-app servicevoorwaarden en privacyverklaring installeren en accepteren.


 

Als u voor het eerst in iOS deel gaat nemen aan een vergadering, moet u in uw e-mailuitnodiging of agenda opnieuw op de koppeling naar de vergadering klikken om naar de vergadering te gaan. Voor toekomstige vergaderingen opent het klikken op de vergaderingskoppeling de Webex Meetings-app en gaat u rechtstreeks naar de vergadering.

4

Voer uw naam en e-mailadres in en tik op OK.


 

Voer indien vereist het wachtwoord voor de vergadering in , in de e-mailuitnodiging en tik op OK.

Wanneer de Webex Meetings-app wordt geopend, wordt uw video standaard uitgeschakeld. Tik op Video starten om te zien hoe u naar anderen kijkt voordat u deel gaat nemen aan de vergadering.

5

Wijzig uw audio- en video-instellingen voordat u deel gaat nemen aan uw vergadering.

 • Computer gebruiken voor audio (standaard) - Gebruik uw computer met een headset of luidsprekers.
 • Inbellen—Als u uw telefoon liever voor audio gebruikt, kunt u inbellen wanneer de vergadering start. Er is een lijst met de internationale innodigingsnummers beschikbaar in uw uitnodiging voor de vergadering. Kies deze optie als uw internetverbinding langzaam is.
 • Belmij: voer een telefoonnummer in en webex belt u. Afhankelijk van uw Webex-abonnement kunt u deze optie mogelijk niet zien.
 • Geen verbinding maken met audio: gebruik deze optie wanneer u moet deelnemen aan een vergadering en inhoud moet delenen geen audio nodig hebt. U zit bijvoorbeeld in een vergadering conferentieruimte uw team of iemand die al verbinding heeft gemaakt met de vergadering vanaf een videoapparaat.
6

Klik op Verbinding maken met een apparaat om deel te nemen aan de vergadering vanaf een compatibel videoapparaat.

7

Tik op Deelnemen.

Gebruik de web-app om deel te nemen aan een Webex-vergadering vanuit uw browser. Dit is de eenvoudigste manier om deel te nemen als u een Chromebook, een Linux-computer of u wilt niets downloaden.

1

Open uw e-mail uitnodiging en klik op Deelnemen.

2

Webex begint met het voorbereiden van de verbinding met uw vergadering. Als u deel gaat nemen vanaf een Windows-computer of Mac, klikt u op Deelnemen in uw browser. Als u deel gaat nemen vanaf een Linux-computer of Chromebook, wordt de vergadering eenvoudig geopend in uw browser.

Als de pagina vergaderingsgegevens wordt geladen, klikt u op Deelnemen aan vergadering.

Als u hier melding van krijgt, geeft u uw browser toegang tot uw camera en microfoon om te zien en horen wat er tijdens de vergadering gebeurt.

3

Voer uw naam en e-mailadres in en klik vervolgens op Volgende.

De naam die u optreedt, is de naam die iedereen in de vergadering ziet.

4

Als u wordt gevraagd om een wachtwoord voor de vergadering, voert u het wachtwoord voor de vergadering in - dit wachtwoord staat in uw e-mailuitnodiging - en klikt u opVolgende.

5

In het voorbeeldvenster kunt u ervoor zorgen dat uw audio- en videogeluid goed klinkt en er goed uit ziet voordat u deel gaat nemen aan de vergadering. Kies eerst hoe u wilt horen.

 • Computer gebruiken voor audio (standaard) - Gebruik uw computer met een headset of luidsprekers.
 • Inbellen—Als u uw telefoon liever voor audio gebruikt, kunt u inbellen wanneer de vergadering start. Er is een lijst met de internationale innodigingsnummers beschikbaar in uw uitnodiging voor de vergadering. Kies deze optie als uw internetverbinding langzaam is.
 • Belmij: voer een telefoonnummer in en webex belt u. Afhankelijk van uw Webex-abonnement kunt u deze optie mogelijk niet zien.
 • Geen verbinding maken met audio: gebruik deze optie wanneer u moet deelnemen aan een vergadering en inhoud moet delenen geen audio nodig hebt. U zit bijvoorbeeld in een vergadering conferentieruimte uw team of iemand die al verbinding heeft gemaakt met de vergadering vanaf een videoapparaat.

6

Kies of u uw video en microfoon wilt in- of uitgeschakeld voordat u deel gaat nemen.

Klik op Video stoppen of Video starten om uw video uit of in teVideo stoppenVideo starten schakelen.

Klik opDempen Dempen of Dempen uitschakelenDempen opheffen om uw microfoon uit of in te schakelen.

Klik op Videosysteem gebruiken om verbinding te maken met een compatibelvideoapparaat.

7

Klik op Deelnemen aan vergadering.

Als u bandbreedteproblemen ervaart, is dit de enige manier om te gaan.

Als u inbelt bij een vergadering, kunt u iedereen in de vergadering horen, maar kan u niemand zien of wat ze delen tijdens de vergadering.

1

Open uw uitnodiging voor de vergadering en bel een van de nummers onder Deelnemen via telefoon. Afhankelijk van het vergaderingsplan van de host bevat uw e-mail uitnodiging een lijst met in belnummers,

2

Voer uw vergadering of toegangscode in en druk vervolgens op #.

3

Voer uw deelnemerpinkaart of -id in, als u er een hebt. Als u dit niet deed, drukt u op # om in de lobby van de vergadering te worden geplaatst, waar de host van de vergadering u kan toelaten.

Zodra u deel gaat nemen aan de vergadering, kunt u iedereen in de vergadering horen, maar kunt u niets zien dat wordt gedeeld.


 

Neem deel via een computer of een mobiel apparaat om te zien wat er wordt gedeeld in uw vergadering.

Veelgestelde vragen

De Webex Meetings versie kan verschillen van de versie die in dit artikel wordt weergegeven. Als u niet weet welke Webex-versie u hebt, kunt u deze vinden op uw Webex-site.

U kunt bekijken hoe u kunt deelnemen aan een vergadering voor de versie die u hierhebt.

U hebt geen Webex-account nodig om deel te nemen aan vergaderingen waar u voor bent uitgenodigd. U hebt wel een e-mailuitnodiging nodig met de informatie die u nodig hebt om deel te nemen aan de vergadering.

Vraag de organisator van uw vergadering om deze uitnodiging uit te nodigen.

Neem deel aan een testvergadering om ervoor te zorgen dat uw audio- en videoapparaten werken zoals verwacht vóór uw vergadering.

Wanneer u deel gaat nemen aan een testvergadering, wordt de Webex Meetings-app gedownload, zodat u eenvoudiger kunt deelnemen aan uw volgende vergadering.

Wanneer u op de koppeling Deelnemen klikt in uw e-mail uitnodiging, wordt Webex Meetings-app automatisch gedownload. U kunt de bestanden ook downloaden via webex.com.

Nu downloaden

 • U bent mogelijk niet de host of alternatieve host van de vergadering. Als u bent uitgenodigd voor de vergadering, vraagt u de host om op te nemen.

 • Opnemen kan zijn uitgeschakeld. Neem contact op met uw Webex-sitebeheerder.

 • Uw site heeft mogelijk geen opnameruimte meer. Neem contact op met uw Webex-sitebeheerder.

 • Voor gratis gebruikers is opnemen momenteel alleen beschikbaar in de bureaublad-app. Als u een vergadering start vanuit de web-app via Chromebook, kunt u deze niet opnemen.