Tento článek se vztahuje na verzi 41.2 a starší stránky. Pokud máte pozdější verzi Webexu, můžetese zde dozvědět, jak se připojit ke schůzce.

Schůzky Webexu se můžete připojit přímo z webového prohlížeče, aniž byste museli cokoliv instalovat. Nauč se to tady.

Pomocí aplikace Webex pro počítač se připojte ke schůzce z počítače se systémem Windows nebo Mac.

Budete se moci připojit pomocí zvuku a videa v počítači, přepínat rozvržení mezi zobrazením mřížky a aktivního řečníka, konverzovat a sdílet obsah.

1

Otevřete e-mailovou pozvánku a klikněte na tlačítko Připojit.

Pokud nemáš pozvánku na schůzku, kontaktuj hostitele schůzky.

2

Pokud se ke schůzce Webex připojíte poprvé, služba Webex automaticky stáhne aplikaci. Kliknutím na soubor instalačního programu ji nainstalujte.

 • Pokud nechcete nic instalovat, klikněte v prohlížeči na tlačítko Připojit se.

 • Pro instalaci aplikace klikněte na instalační soubor.

 • Pokud automatické stahování nefungovalo, klikni na Stáhnout aplikaci znovu.


 

Pokud se připojíte z počítače se systémem Linux nebo Chromebooku, nebudete vyzváni k instalaci ničeho. Schůzka se jednoduše otevře v prohlížeči.

Zde si rovněž můžete stáhnout aplikaci Webex Meetings ručně.

3

Zadejte své jméno a e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko Další.

4

Pokud jste požádáni o zadání hesla schůzky, zadejte toto heslo – je uvedeno ve vašem e-mailové pozvánce – a klikněte na tlačítko Další.

5

V okně náhledu se můžete před připojením ke schůzce ujistit, že váš zvuk a zvuk videa vypadají dobře. Nejdřív si vyber, jak chceš slyšet.

 • Použít počítač pro audio (výchozí)-Používejte počítač se sluchátky nebo reproduktory.
 • Ozvěte se- pokud dáváte přednost použití telefonu pro audio, zavolejte, jakmile schůzka začne. Seznam globálních čísel pro přímé volání je k dispozici ve vaší pozvánce na schůzku. Tuto možnost vyberte, pokud je připojení k Internetu pomalé.
 • Zavolejmi - zadej telefonní číslo a Webex ti zavolá. V závislosti na vašem plánu služby Webex tato možnost může, ale nemusí být vidět.
 • Nepřipojovatzvuk - tuto možnost použijte, pokud se potřebujete připojit ke schůzce a sdílet obsah a nepotřebujete zvuk. Jste například v konferenční místnosti se svým týmem, nebo jste již ke schůzce připojeni z videozařízení.
6

Před připojením vyberte, zda chcete mít zapnuté video a mikrofon.

Chcete-li video vypnout nebo zapnout, klikněte na tlačítko Zastavit videoZastavit video nebo Spustit videoSpustit video.

Klepnutím na Ztlumittlačítko Ztlumit nebo Zrušit ztlumeníZrušit ztlumení vypnete nebo zapnete mikrofon.

Chcete-li se připojit ke kompatibilnímu videozařízení, klikněte na tlačítko Použít videosystém.

7

Klikněte na tlačítko Připojit se ke schůzce.

Pokud jste na cestách, můžete se ke schůzce připojit z telefonu, tabletu nebo hodinek Apple Apple nebo Android pomocí mobilní aplikace Webex.

Budete moci používat video, konverzovat s ostatními účastníky a sdílet obsah.

1

Klepni na Připojit se ke schůzce ve své e-mailové pozvánce, až nastane čas připojit se ke schůzce.

2

Klepnutím na možnost Stáhnout nainstalujte aplikaci Cisco Webex Meetings a připojte se k videokonferenci.

Chcete-li se ke schůzce připojit pouze telefonicky, klepněte na číslo na obrazovce.

3

Po instalaci aplikace Webex Meetings klepněte na možnost Otevřít a přijměte Obchodní podmínky a Prohlášení o ochraně osobních údajů.


 

Pokud se připojujete ke schůzce poprvé v systému iOS, musíte znovu kliknout na odkaz schůzky z e-mailové pozvánky nebo kalendáře a přejít na schůzku. Pro budoucí schůzky kliknutím na odkaz schůzky otevřete aplikaci Webex Meetings a přesunete se přímo na schůzku.

4

Zadejte své jméno a e-mailovou adresu a klepněte na tlačítko OK.


 

V případě potřeby zadejte heslo ke schůzce - je to v e-mailové pozvánce - a klepněte na tlačítko OK.

Po otevření aplikace Webex Meetings je vaše video ve výchozím nastavení vypnuto. Klepnutím na tlačítko Spustit video zobrazíte náhled toho, jak budete vypadat pro ostatní, než se připojíte ke schůzce.

5

Před připojením ke schůzce změňte nastavení zvuku a videa.

 • Použít počítač pro audio (výchozí)-Používejte počítač se sluchátky nebo reproduktory.
 • Ozvěte se- pokud dáváte přednost použití telefonu pro audio, zavolejte, jakmile schůzka začne. Seznam globálních čísel pro přímé volání je k dispozici ve vaší pozvánce na schůzku. Tuto možnost vyberte, pokud je připojení k Internetu pomalé.
 • Zavolejmi - zadej telefonní číslo a Webex ti zavolá. V závislosti na vašem plánu služby Webex tato možnost může, ale nemusí být vidět.
 • Nepřipojovatzvuk - tuto možnost použijte, pokud se potřebujete připojit ke schůzce a sdílet obsah a nepotřebujete zvuk. Jste například v konferenční místnosti se svým týmem, nebo jste již ke schůzce připojeni z videozařízení.
6

Chcete-li se připojit ke schůzce z kompatibilního videozařízení, klikněte na tlačítko Připojit k zařízení.

7

Klepněte na možnost Připojit.

Pomocí webové aplikace se můžete připojit ke schůzce služby Webex ve svém prohlížeči. Toto je nejjednodušší způsob, jak se připojit, pokud používáte počítač Chromebook, počítač se systémem Linux nebo nechcete nic stahovat.

1

Otevřete e-mailovou pozvánku a klikněte na tlačítko Připojit.

2

Služba Webex se začne připravovat na připojení ke schůzce. Pokud se připojujete z počítače se systémem Windows nebo Mac, klikněte na tlačítko Připojit se z prohlížeče. Pokud se připojíte z počítače Linux nebo Chromebooku, schůzka se jednoduše otevře ve vašem prohlížeči.

Pokud se místo toho zobrazí načtení stránky s podrobnostmi schůzky, klikněte na tlačítko Připojit se ke schůzce.

Pokud se zobrazí výzva, povolte prohlížeči přístup k fotoaparátu a mikrofonu, aby si mohl prohlédnout a vyslechnout, co se děje na schůzce.

3

Zadejte své jméno a e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko Další.

Jméno, které zadáte, je jméno, které uvidí každý na schůzce.

4

Pokud jste požádáni o zadání hesla schůzky, zadejte toto heslo – je uvedeno ve vašem e-mailové pozvánce – a klikněte na tlačítko Další.

5

V okně náhledu se můžete před připojením ke schůzce ujistit, že váš zvuk a zvuk videa vypadají dobře. Nejdřív si vyber, jak chceš slyšet.

 • Použít počítač pro audio (výchozí)-Používejte počítač se sluchátky nebo reproduktory.
 • Ozvěte se- pokud dáváte přednost použití telefonu pro audio, zavolejte, jakmile schůzka začne. Seznam globálních čísel pro přímé volání je k dispozici ve vaší pozvánce na schůzku. Tuto možnost vyberte, pokud je připojení k Internetu pomalé.
 • Zavolejmi - zadej telefonní číslo a Webex ti zavolá. V závislosti na vašem plánu služby Webex tato možnost může, ale nemusí být vidět.
 • Nepřipojovatzvuk - tuto možnost použijte, pokud se potřebujete připojit ke schůzce a sdílet obsah a nepotřebujete zvuk. Jste například v konferenční místnosti se svým týmem, nebo jste již ke schůzce připojeni z videozařízení.

6

Před připojením vyberte, zda chcete mít zapnuté video a mikrofon.

Chcete-li video vypnout nebo zapnout, klikněte na tlačítko Zastavit videoZastavit video nebo Spustit videoSpustit video.

Klepnutím na Ztlumittlačítko Ztlumit nebo Zrušit ztlumeníZrušit ztlumení vypnete nebo zapnete mikrofon.

Chcete-li se připojit ke kompatibilnímu videozařízení, klikněte na tlačítko Použít videosystém.

7

Klikněte na tlačítko Připojit se ke schůzce.

Pokud máte problémy se šířkou pásma, je to způsob, jak to provést.

Když se ke schůzce připojujete vytáčením, uslyšíte všechny účastníky schůzky, ale během schůzky nebude možné vidět nikoho ani to, co sdílejí.

1

Otevřete pozvánku na schůzku a zavolejte na jedno z čísel uvedených v části Připojit telefonicky. V závislosti na plánu schůzky hostitele poskytuje vaše e-mailová pozvánka seznam telefonních čísel,

2

Zadejte svůj meeting nebo přístupový kód a stiskněte #.

3

Zadejte PIN nebo ID účastníka, pokud nějaké máte. Pokud tak neučiníte, stiskněte #, abyste byli umístěni ve vstupní hale schůzky, kde vás může hostitel schůzky přijmout.

Jakmile se připojíte ke schůzce, uslyšíte všechny účastníky schůzky, ale nic, co se sdílí, nebude vidět.


 

Připojte se pomocí počítače nebo mobilního zařízení a zjistěte, co se na schůzce sdílí.

Nejčastější dotazy

Vaše verze Webex Meetings se může lišit od verze uvedené v tomto článku. Pokud nevíte, jakou verzi Webex máte, najdete ji na svých stránkách Webex.

Zde se můžete podívat, jak se připojit ke schůzce pro verzi, kterou máte.

K připojení ke schůzkám, na které jste pozváni, nepotřebujete účet služby Webex. Potřebujete však e-mailovou pozvánku, která obsahuje informace potřebné k účasti na schůzce.

Oslovte organizátora schůzky, který vám poskytne pozvánku.

Připojte se k testovací schůzce a před ní zkontrolujte, zda zvuková a videozařízení pracují podle očekávání.

Když se připojíte k testovací schůzce, automaticky se stáhne aplikace Webex Meetings, takže se můžete snáze připojit k další schůzce.

Když kliknete na odkaz Připojit v e-mailové pozvánce, aplikace Webex Meetings se automaticky stáhne. Můžete si ji také stáhnout z webu webex.com.

Stáhnout nyní

 • Nesmíte být hostitelem ani alternativním hostitelem schůzky. Pokud jste byli pozváni na schůzku, požádejte hostitele o záznam.

 • Záznam může být zakázán. Kontaktujte správce webu služby Webex.

 • Na vašem webu může být nedostatek místa pro záznam. Kontaktujte správce webu služby Webex.

 • Pro neplatící uživatele je záznam v současné době k dispozici pouze z aplikace pro počítač. Pokud zahájíte schůzku z webové aplikace pomocí počítače Chromebook, nemůžete ji nahrát.