Du kan sette opp nettapper på Control Hub eller UI Extensions Editor og åpne dem på enheten din. Sørg for at nettmotoren er på – hvis ikke, se denne artikkelen for mer informasjon.

Lese Beste praksis for bruk av webmotoren for å lære mer om de støttede funksjonene og begrensningene til webmotoren. Hvis du støter på et problem med en nettside, sjekk Feilsøking seksjon.Legg til nettapper direkte fra kontrollhuben


Nettappene som er lagt til gjennom UI Extensions Editor, vises ikke på Control Hub. For å redigere dem, gå direkte til redaktøren.

1

Fra kundevisningen inn https://admin.webex.com, gå til Enheter-siden og klikk på enheten din i listen.

2

Under Konfigurasjoner, klikk Nettapper og velg Legge til.

3

Skriv inn navnet og URL-en til nettappen. Navnet vises under nettappikonet på startskjermen. Enheten vil forsøke å hente et ikon fra WebApp-URLen, men vil bruke et standardikon hvis kvaliteten ikke er god nok. Eventuelt kan du legge til et tilpasset ikon i URL-feltet for nettappikon.

Du kan velge om du vil vise nettappen
  • Alltid

  • Bare ute av samtalen

  • Bare i samtale

4

Klikk Legge til og Lagre.

Ikonet til nettappen er nå synlig på startskjermen til tavlen. Appen åpnes i fullskjerm og tidsavbrutt etter 15 minutter når den ikke er i bruk.

Legg til webapper med UI Extensions Editor


Nettappene som legges til via Control Hub kan ikke redigeres i UI Extensions Editor. For å redigere dem, gå direkte til Control Hub.

1

Du kan få tilgang til WebApp Extension Editor fra nettportalen til enheten. Les Avanserte konfigurasjoner artikkelen for mer informasjon om hvordan du får tilgang til den. Når nettportalen til enheten er åpnet, velg UI Extension Editor fra menyen til venstre.

2

Klikk Ny og Legge til under WebApp.

3

Skriv inn navnet og URL-en til nettappen. Navnet vises under nettappikonet på startskjermen. Enheten vil forsøke å hente et ikon fra WebApp-URLen, men vil bruke et standardikon hvis kvaliteten ikke er god nok. Eventuelt kan du legge til et tilpasset ikon i URL-feltet for nettappikon.

Du kan velge om du vil vise nettappen
  • Alltid

  • Bare ute av samtalen

  • Bare i samtale

4

Eksporter konfigurasjonen ved å klikke på den øverste linjen.

Ikonet til nettappen er nå synlig på startskjermen til tavlen. Appen åpnes i fullskjerm og tidsavbrutt etter 15 minutter når den ikke er i bruk.