1

Trykk på enhetens navn øverst til venstre og velg Innstillinger .

2

Gå til Administrer Web programmer . Du kan legge til en Web App, men også redigere eller slette dem.Web-appene som er konfigurert på kontroll hub eller i redigerings programmet for UI-utvidelse, vises i listen over Web programmer under eksternt administrerte Web programmer, men det er ikke mulig å redigere eller slette dem fra enheten.