Du kan ställa in webbappar i Control Hub eller i redigeraren för UI-tillägg och öppna dem på din enhet. Se till att webbmotorn är på – om inte, läs följande artikel för mer information.

Läs Bästa metoder för hur du använder webbmotorn om funktioner som stöds av och begränsningar för webbmotorn. Gå till avsnittet Felsökning om du stöter på ett problem med en webbsida.Lägg till webbappar direkt från Control Hub


Webbapparna som läggs till via redigeraren för UI-tillägg visas inte i Control Hub. Om du vill redigera dem går du direkt till redigeraren.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till sidan Enheter och klickar på din enhet i listan.

2

Klicka på Webbappar under Konfigurationer och välj Lägg till.

3

Ange namn och URL för webbappen. Namnet visas under webbappikonen på startsidan. Enheten gör ett försök att hämta en ikon via WebApp-URL:en, men om kvaliteten inte är tillräckligt bra används en standardikon. Om du vill kan du lägga till en anpassad ikon i URL-fältet för webbappikonen.

Du kan välja om du vill visa webbappen
  • Alltid

  • Endast utanför samtal

  • Endast i samtal

4

Klicka på Lägg till och Spara.

Ikonen för webbappen visas nu på enhetens startsida. Appen öppnas i helskärmsläge och stängs efter 15 minuter om den inte används.

Lägg till webbappar med redigeraren för UI-tillägg


Webbapparna som läggs till via Control Hub kan inte ändras i redigeraren för UI-tillägg. Om du vill redigera dem går du direkt till Control Hub.

1

Du kan öppna WebApp Extension Editor från webbportalen på enheten. Läs artikeln Avancerade konfigurationer för information om hur du kommer åt den. När webbportalen på enheten har öppnats väljer du UI Extensions Editor i menyn till vänster.

2

Klicka på Nytt och Lägg till under WebApp.

3

Ange namn och URL för webbappen. Namnet visas under webbappikonen på startsidan. Enheten gör ett försök att hämta en ikon via WebApp-URL:en, men om kvaliteten inte är tillräckligt bra används en standardikon. Alternativt kan du lägga till en anpassad ikon i URL-fältet för webbappikonen.

Du kan välja om du vill visa webbappen
  • Alltid

  • Endast utanför samtal

  • Endast i samtal

4

Exportera konfigurationen genom att klicka på i det översta verktygsfältet.

Ikonen för webbappen visas nu på enhetens startsida. Appen öppnas i helskärmsläge och stängs efter 15 minuter om den inte används.