Når du blokkerer brukere fra å bli med i eksterne møter, kan de ikke bli med i møter som driftes fra Webex-områder utenfor organisasjonen. Du kan imidlertid la brukere delta i møter på bestemte Webex-områder ved å legge til disse Webex-områdene i en godkjent listeinnstilling.

Før du begynner

Du må gjøre krav på domenene til brukerne du vil blokkere fra å bli med i eksterne møter. Hvis brukere i organisasjonen har et domene som ikke er gjort krav på, kan de fremdeles bli med i eksterne møter selv om innstillingen er aktivert.

1

Gå til Møte og innstillinger i kundevisningen i https://admin.webex.com.

2

Slå på veksleknappen i delen Blokker eksterne møter.

3

Hvis du vil tillate brukere å bli med i eksterne møter bare fra bestemte Webex-områder, skriver du inn et Webex-område under Godkjente områder -listen for eksterne møter og klikker Legg til .