Gdy użytkownikom zostanie zablokowana możliwość dołączania do spotkań zewnętrznych, nie będą oni mogli dołączać do spotkań hostowanych z witryn Webex spoza organizacji. Można jednak zezwolić użytkownikom na dołączanie do spotkań w niektórych witrynach Webex, dodając te witryny Webex do zatwierdzonego ustawienia listy.

Przed rozpoczęciem

Musisz zgłosić prawa do domen użytkowników, którym chcesz zablokować dołączanie do spotkań zewnętrznych. Jeśli użytkownicy w organizacji mają domenę, która nie została zgłoszona, nadal mogą dołączać do spotkań zewnętrznych, nawet jeśli to ustawienie jest włączone.

1

Z widoku klienta w https://admin.webex.commenu , przejdź do pozycji Spotkanie i ustawienia .

2

Przełącz przełącznik w sekcji Blokuj spotkania zewnętrzne na włączony.

3

Aby umożliwić użytkownikom dołączanie do spotkań zewnętrznych tylko z niektórych witryn webex, wprowadź witrynę Webex w obszarze Lista zatwierdzonych witryn dla spotkań zewnętrznych i kliknij przycisk Dodaj .