Kada blokirate korisnike da se pridruže spoljnim sastancima, oni ne mogu da se pridruže sastancima koji su hostovani sa Webex lokacija izvan vaše organizacije. Međutim, korisnicima možete dozvoliti da se pridruže sastancima na određenim Webex lokacijama tako što ćete te Webex lokacije dodati u odobrenu postavku liste.

Pre nego što počneš

Morate da tražite domene korisnika koje želite da blokirate da se pridruže spoljnim sastancima. Ako korisnici u vašoj organizaciji imaju domen koji nije zahtevan, oni i dalje mogu da se pridruže spoljnim sastancima čak i ako je postavka omogućena.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu idite na stavku Sastanak i postavke.

2

Prebacite preklopnik u odeljku Blokiraj spoljne sastanke na.

3

Da biste omogućili korisnicima da se pridruže spoljnim sastancima samo sa određenih Webex lokacija, unesite Webex lokaciju u okviru liste Odobrene lokacije za spoljne sastanke i kliknite na dugme "Dodaj".