Atferd av praksis økter i webinarer

Webinarer er for øyeblikket tilgjengelige på versjon 41.4 og nyere nettsteder.

Du kan bruke en øvelsesøkt i webinarer til å la produksjonsteamet (vert, medverter og paneldeltakere) øve på et webinar. Øvingsøkter har følgende funksjonsatferder.

 • Bare verten kan starte og avslutte en øvelsesøkt. Produksjonsteammedlemmene i webinaret eller inn i webinaret blir automatisk med i øvelsesøkten.

 • Verten kan planlegge at et webinar automatisk skal åpne en øvelsesøkt når webinaret starter.

 • Produksjonsteammedlemmene kan ikke bli med på hovedseminaret igjen mens en øvelsessesjon er åpen.

 • Deltakerne i et webinar kan ikke se eller høre aktiviteter som forekommer i øvelsesøkten, men de kan chatte med alle i tillegg til å stille spørsmål til verten og paneldeltakerne, avhengig av hvordan verten har konfigurert rettighetene sine.

 • Deltakerne blir værende i webinaret mens en øvelsesøkt er åpen.

 • Hvis et medlem av produksjonsteamet deler innhold i hovedseminaret når han blir med i en øvelsesøkt, overføres det delte innholdet til øvelsesøkten.

 • Hvis en øvelsesøkt avsluttes mens et medlem av produksjonsteamet deler innhold, kan deltakerne nå vise det delte innholdet i hovedseminaret.

 • Produksjonsteamet kan sende chatmeldinger til deltakere ved å velge Alle deltakere eller Alle i Til: -rullegardinlisten.

 • Produksjonsteamet kan motta og svare på spørsmål og svar-panelspørsmål og chattemeldinger sendt av deltakere.

 • Produksjonsteamet kan forberede avstemninger og teste åpning og lukking av spørreskjemaer for avstemning.

 • Deltakerne kan ikke vise avstemninger som er åpnet i øvingsøkten.

Arranger øvelsesøkter i webinarer

Webinaret må startes, og bare du som vert kan starte og stoppe en øvelsesøkt.

1

I webinarvinduet velger du Flere alternativer > Start øvelsesøkt.

Det vises et banner i webinarvinduet som angir at du er med i øvelsesøkten. Medlemmer av produksjonsteamet blir automatisk med i øvingsøkten. Deltakere ser en melding i webinarvinduet om at produksjonsteamet er i en øvelsesøkt.

2

Gjennomfør øvingsøkten. Åpne og del presentasjoner, eller klargjør et spørreskjema for undersøkelse som produksjonsteamet kan bruke under selve webinaret.

Før du avslutter en øvingsøkt, må du lukke alt av delte dokumenter, presentasjoner, tavler, nettinnhold og avstemninger du ikke vil dele med deltakere. Hvis du ikke lukker delte elementer før du avslutter en øvingsøkt, kan deltakerne se de delte elementene når du avslutter øvingsøkten.

3

I webinarvinduet velger du Flere alternativer > Stopp øvelsesøkt.


 

I skrivebordsprogrammet Webex Meetings velger du Avslutt fra banneret Du er i øvelsesøkten.