Denne funksjonen er tilgjengelig for videosentriske nettverksbaserte MP4-opptak som er tatt opp i skyen iWebex Meetings,Webex WebinarsogWebex Events (klassisk).


 

Hvis du delte en videofil ved hjelp av Del fil under møtet, webinaret eller arrangementet, vil ikke MP4-opptaket bli lagret i videosentrisk format.

Denne funksjonen kreverWebexvideoplattform versjon 2.0. For å finne ut hvilken versjon du bruker, se Finn versjonsnummeret for Webex Meetings. Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for møter, webinarer og arrangementer som er registrert lokalt på vertens datamaskin.

Når du endrer standard skjermoppsett, gjelder den nye standardinnstillingen for opptakene du gjør i fremtiden. Det endrer ikke oppsett for eksisterende opptak.

Som standard,Webex-nettstederbruker automatisk Rettet-visning mens du ikke deler innhold, og Stage mens du deler innhold, med mindre nettstedsadministratoren har angitt standardinnstillingene til noe annet. Hvis du før har angitt foretrukket oppsett for opptak til Fokusert innhold, er dette fortsatt standard både når du deler og ikke deler innhold.

Skjermlayoutalternativer når du ikke deler innhold

WEB_recording–pref_no–oppsett for delt innhold

Rutenettvisning viser aktiv taler og opptil 24 andre deltakere når ingen deler innhold.

Scenevisning viser aktiv taler i hoveddelen av skjermen når ingen deler innhold. Videominiatyrbilder av aktiv taler og opptil fire andre deltakere vises øverst på skjermen. Hvis verten eller medverten synkroniserer scenen og legger til deltakere i den, vises kun den første deltakeren.

Fokusvisning viser video av aktiv taler i hoveddelen av skjermen når ingen deler innhold. Hvis verten eller medverten synkroniserer scenen og legger til deltakere i den, vises kun den første deltakeren.

Tom visning viser en tom skjerm når ingen deler innhold.

Skjermlayoutalternativer når du deler innhold

WEB_recording–pref_shared–innholdsoppsett

Scenevisning viser innholdet i hoveddelen av skjerm mens videominiatyrbilder av aktiv taler og opptil fire andre deltakere vises øverst på skjermen.

Fokusert innhold med visning av aktiv taler viser innholdet i hoveddelen av skjermen og et stort miniatyrbilde av aktiv taler øverst til høyre. Hvis verten eller medverten synkroniserer scenen og legger til deltakere i den, vises kun den første deltakeren.

Fokusert innholdsvisning viser kun det delte innholdet i hoveddelen av skjermen. Deltakervideoen tas ikke opp.

Angi standard opptaksoppsett

1

Logg på dinWebex-nettsted.

2

Velg Innstillinger fra venstre navigasjonsfeltet, og velg deretter fanen Opptak.

3

Velg de foretrukne alternativene for Opptaksoppsett.

4

Klikk på Lagre.

Velg opptaksoppsett under et møte

Hvis du vil ha et annet opptaksoppsett for et bestemt møte, kan du velge et opptaksoppsett for når du deler innhold og for når det ikke er delt innhold. Oppsettene du velger påvirker opptaket for det møtet. De endrer ikke standardoppsettene du valgte i opptakspreferansene på dinWebexnettstedet.

1

Under et møte velger du Ta opp.

2

Åpne menyen Opptaksalternativer, og klikk deretter på Endre layout.

3

I fanen Ingen delt innhold velger du et opptaksoppsett.

4

Klikk på fanen Delt innhold og velg et opptaksoppsett.

5

Merk av for Følg sceneoppsett når synkronisert hvis du vil at opptaket skal vise hva som var på den synkroniserte scenen.

6

Klikk på Lagre.