1

Gå til profilbildet ditt, og velg deretter Innstillinger.

2

Klikk på Video, velg kameraet du vil bruke, fra rullegardinlisten Kamera, og klikk deretter på Lagre.

1

Gå til profilbildet ditt, og velg deretter Innstillinger.

2

Klikk på Video, velg kameraet du vil bruke, fra rullegardinlisten Kamera.


 

Virtuelle kameraer er kanskje ikke aktivert av systemansvarlig.

Trykk på Video > Bytt kamera under en samtale eller et møte.

Du må bruke Chrome, Safari eller Firefox.

Klikk på aktivitetsmenyen og velg Møt. Velg enheten som skal brukes til å ringe ved å klikke på Lyd/video.