1

Przejdź do zdjęcia profilowego, a następnie wybierz pozycję Ustawienia.

2

Kliknij pozycję Wideo , wybierzkamerę, której chcesz użyć z listy rozwijanej Aparat, a następnie kliknij pozycję Zapisz.

1

Przejdź do zdjęcia profilowego, a następnie wybierz pozycję Preferencje.

2

Kliknij pozycję Wideo, a następnie wybierz kamerę, której chcesz użyć, z listy rozwijanej Aparat.


 

Kamery wirtualne mogą, ale nie muszą być włączone przez administratora systemu.

Podczas rozmowy lub spotkania naciśnij pozycję Kamera > zamień wideo .

Musisz używać Chrome, Safari lub Firefox.

Kliknij menu aktywności i wybierz pozycję Poznaj . Wybierz urządzenie, którego chcesz użyć do nawiązać połączenie, klikając przycisk Audio / Video.