Når du slår på kunngjøringer for et område, blir de andre personene i området varslet om endringen.

turn on announcement mode for a space

Når du oppretter et kunngjøringsområde, er det bare moderatorer, boter og integrasjoner som kan legge ut innlegg på det. Alle andre kan bare lese kunngjøringene, vise filer og delta i møter. Systemmeldinger som viser når folk blir med i eller forlater et område eller sletter meldinger, vises også.

Gå til området der du er moderator Områdeinformasjon, og velg deretter Slå på kunngjøringsmodus . Du og de andre moderatorene i området ser kunngjøringen-ikonet i meldingsområdet. Andre personer i området ser ikke dette ikonet.

Trykk på aktivitetsmenyen på et område der du er moderator, velg Info , og slå deretter på Kun kunngjøring . Du og de andre moderatorene i området ser kunngjøringen-ikonet i meldingsområdet. Andre personer i området ser ikke dette ikonet.

Trykk på aktivitetsmenyen på et område der du er moderator, velg Info , og slå deretter på Kun kunngjøring . Du og de andre moderatorene i området ser kunngjøringen-ikonet i meldingsområdet. Andre personer i området ser ikke dette ikonet.

Klikk på i området der du er moderator Vis innstillinger for område, og velg deretter Slå på kunngjøringsmodus . Du og de andre moderatorene i området ser kunngjøringen-ikonet i meldingsområdet. Andre personer i området ser ikke dette ikonet.