Gå til Meldinger, velg mellomrommet, og klikk Personer . Klikk deretter Legg til personer ,høyreklikk personens navn, og velg Tilordne som sensuransvarlig.


 

Hvis du vil fjerne noen som moderator, høyreklikker du personens navn og velger Fjern som moderator.

Velg spacet, gå deretter til aktivitetsmenyen og velg Personer. Trykk deretter personens navn og velg Tilordne som moderator.


 

Hvis du vil fjerne noen som moderator, trykker du på personens navn og velger Fjern somsensuransvarlig .

Velg spacet, gå deretter til aktivitetsmenyen og velg Personer. Trykk deretter personens navn og velg Tilordne som moderator.


 

Hvis du vil fjerne noen som moderator, trykker du på personens navn og velger Fjern somsensuransvarlig .

Velg spacet, og klikk deretter Personer. Klikk Mer ved siden av personens navn, og velg Tilordne som sensuransvarlig .


 

Hvis du vil fjerne noen som moderator, velger du Mer ved siden av personens navn og velger Fjern som moderator .