Hvis du er teammoderator, kan du legge til noen andre som moderator, som også legger dem til i teamet.

Gå til din Teamsog velg teamet. VelgLegg til teammoderator og angi personens navn.


 

Du kan også høyreklikke på noen i listen Teammoderatorer for å fjerne dem som moderator.

Hvis du er teammoderator, kan du legge til noen andre som moderator, som også legger dem til i teamet.

Gå til teamog velg teamet. VelgLegg til teammoderator , og angi personens navn.


 

Hvis du vil fjerne noen som moderator, holder du pekeren over navnet deres i Medlemmer -listen, klikker på mer og velger Fjern som moderator for teamet.

Hvis du er teammoderator, kan du også gjøre noen andre til moderatorer. Det kan imidlertid hende at du må legge dem til i teamet først, hvis de ikke allerede er et teammedlem.

Trykk på Meldinger > Teams , og velg teamet, og trykk deretter på Teammedlemmer . Trykk på personen, og velg deretter Angi som moderator.

Hvis du er teammoderator, kan du legge til noen andre som moderator, som også legger dem til i teamet.

Gå til teamog velg teamet. VelgLegg til teammoderator , og angi personens navn.


 

Hvis du vil fjerne noen som moderator, holder du pekeren over navnet deres i Medlemmer-listen, klikker på mer og velger Fjern som teammoderator.