Denne funksjonen er ikke tilgjengelig med Call on Webex.

Hold møte og svar på anrop.
1

Klikk på Hold møte og svar for å gå bort fra møtet og svare på anropet.

Lyden og videoen din i møtet er satt på pause.

2

Når du er ferdig med samtalen, klikker du på Fortsett for å gå tilbake til møtet.

Du hopper tilbake til møtet med de samme lyd- og videoinnstillingene du hadde før samtalen.