Ova funkcija nije dostupna uz Call on Webex.

Održite sastanak i odgovorite na poziv.
1

Kliknite na Zadrži sastanak i odgovori da biste se udaljili od sastanka i odgovorili na poziv.

Zvuk i video u sastanku su pauzirani.

2

Kada završite sa pozivom, kliknite na Nastavi da biste se vratili na sastanak.

Vraćate se na sastanak sa istim audio i video podešavanjima koje ste imali pre poziva.