Brukere må logge på Webex-nettstedet for å se opptaket, hvis den offentlige koblingen fjernes.

1

Velg Opptak på den venstre navigasjonslinjen.

På siden Mine møteopptak kan du se opptak av alle Webex-møter, -hendelser og -opplæringsøkter du har vært vert for og tatt opp.

Mine innspilte møter
2

Velg DelDel ved siden av navnet på opptaket.

3

Angi detaljer om e-posten som skal sendes, i dialogboksen Del opptak:

  • Angi e-postadresse, atskilt med komma, for hver av mottakerne.

  • Angi meldingen du vil inkludere.

  • Velg hvem som kan se opptaket. Hvis du noen gang vil gjøre opptaket utilgjengelig for alle som har tilgang til koblingen, velger du Veksle for å deaktivere koblingen, og deretter OK.

  • Hvis du vil hindre at uautoriserte brukere får tilgang til opptaket, merker du av avkrysningsboksen Passordbeskyttelse og angir passordet som mottakerne må skrive inn for å spille av opptaket.

4

Velg Lagre.

En e-post som inneholder en kobling til opptaket, sendes til hver mottaker.
E-postmelding med kobling til opptak