Потребителите трябва да влязат в webex сайта, за да прегледат записа, ако публичната връзка бъде премахната.

1

Изберете Записи в лявата навигационна лента.

На страницата "Моите записани събрания" можете да видите записи за всички webex срещи, събития и тренировъчни сесии, които сте хоствали и записвали.

Моите записани съобщения
2

Изберете СподелянеСподеляне до името на записа.

3

В диалоговия прозорец Споделяне на запис съставете подробности за имейла за изпращане:

  • Въведете имейл адресите, разделени със за запетая, на всеки от получателите.

  • Въведете съобщението, което искате да включите.

  • Изберете кой може да преглежда записа. Ако някога искате да направите записа недостъпен за всеки, който има достъп до връзката, Превключване изберете, за да деактивирате връзката, след което изберете OK.

  • За да предотвратите достъпа на неупълномощени потребители до записа, поставете отметка в квадратчето Защита с парола и въведете паролата, която получателите трябва да въведат, за да възпроизвеждат записа.

4

Изберете Запиши.

Имейл, който включва връзка към записа, се изпраща на всеки получател.
Записване на имейл съобщение за връзка