Kobler mapper til det delte området i Webex.


 

Administratoren må konfigurere dette alternativet før du kan bruke koblede mapper. Hvis du abonnerer på Webex fra tjenesteleverandøren, kontakter du tjenesteleverandørens kundestøtteteam for å aktivere konfigurasjonen.

1

Klikk Innholdpå spacet, og velg deretter Filer.

Hvis du ikke allerede har lagt til kontoen, klikker du på Koble til konto for å legge til kontoen din.
2

Klikk på Kobling til mappe på nettet, velg en mappe fra kontoen, og klikk deretter på Åpne.

Når personer har tilgang i SharePoint eller OneDrive Online til denne mappen, kan de få tilgang til filene i mappen iWebex-app.

3

Velg Angi som standard koblet mappe for dette Området og alle filer som er delt iWebex-appSpace lastes automatisk opp til den koblede mappen.


 

Denne innstillingen er kun tilgjengelig hvis systemansvarlig har konfigurert den. Hvis du ikke ser alternativet, lastes alle filer som er delt inn i området, automatisk opp til den koblede mappen.

Du kan se filene i den koblede mappen og alle filer som er delt på området.


 

Hvis du vil fjerne en koblet mappe fra et Space, klikker du Innhold og velger Filer. Deretter velger du Koblede mappefiler, klikker på og velger Koble mappe fra område.

1

Trykk på i området, og velg deretter Filer.

Hvis du ikke allerede har lagt til kontoen, klikker du på Koble til SharePoint eller OneDrive-konto for å legge til kontoen din.
2

Trykk på Kobling til mappe på nettet, velg en mappe fra kontoen, trykk på Koble, og trykk deretter på Ferdig.

Du kan se filene i den koblede mappen og alle filer som er delt på området.


 

Hvis du vil fjerne en koblet mappe fra et Space, trykker du , velger Filer. Velg deretter mappen, og trykk Koble fra mappe fra verdensrommet.

1

Trykk på i området, og velg deretter Filer.

Hvis du ikke allerede har lagt til kontoen, klikker du på Koble til SharePoint eller OneDrive-konto for å legge til kontoen din.
2

Trykk på Kobling til mappe på nettet, velg en mappe fra kontoen, trykk på Koble, og trykk deretter på Ferdig.

Du kan se filene i den koblede mappen og alle filer som er delt på området.


 

Hvis du vil fjerne en koblet mappe fra et område, trykker du på og velger deretter Filer. Deretter velger du mappen og trykker på Koble mappe fra område.