Povezivanje fascikli sa zajedničkim prostorom u Vebeksu.


 

Administrator mora da konfiguriše ovu opciju da biste mogli da koristite povezane fascikle. Ako se pretplatite na Webex od dobavljača usluga, obratite se timu za korisničku podršku dobavljača usluga da biste omogućili konfiguraciju.

1

U prostoru kliknite na Sadržaj, a zatim izaberite Datoteke.

Ako već niste dodali nalog, kliknite na dugme "Poveži se sa nalogom" da biste dodali nalog.
2

Kliknite na dugme Poveži sa fasciklomna mreži , odaberite fasciklu sa naloga, a zatim kliknite na dugme Otvori.

Kada ljudi imaju pristup ovoj fascikli u SharePoint-u ili OneDrive Online-u, mogu da pristupe datotekama u fascikli uAplikacija Webex.

3

Izaberite Set kao podrazumevanu povezanu fasciklu za ovaj prostor i sve datoteke koje se dele uAplikacija Webexrazmak se automatski otprema u povezanu fasciklu.


 

Ova postavka je dostupna samo ako je administrator podesio. Ako ne vidite opciju, sve datoteke koje se dele u prostor automatski se otpremaju u povezanu fasciklu.

Možete da vidite datoteke koje se se naрu u povezanoj fascikli i sve datoteke koje se dele u prostoru.


 

Ako želite da uklonite povezanu fasciklu iz prostora, kliknite na Sadržaj i izaberite Datoteke. Zatim izaberite stavke Povezane datotekefascikli , kliknite , a zatim izaberite stavku Raskiši fasciklu iz svemira.

1

U prostoru dodirnite , a zatim izaberite datoteke.

Ako već niste dodali nalog, kliknite na dugme "Poveži se sa Sharepointom" ili "OneDrive" da biste dodali nalog.
2

Dodirnite vezu sa fasciklom na mreži, izaberite fasciklu sa naloga, dodirnite Vezu , a zatim dodirniTe Gotovo.

Možete da vidite datoteke koje se se naрu u povezanoj fascikli i sve datoteke koje se dele u prostoru.


 

Ako želite da uklonite povezanu fasciklu iz prostora, dodirnite, izaberite Datoteke. Zatim izaberite fasciklu i dodirnite Otkači fasciklu iz svemira.

1

U prostoru dodirnite , a zatim izaberite datoteke.

Ako već niste dodali nalog, kliknite na dugme "Poveži se sa Sharepointom" ili "OneDrive" da biste dodali nalog.
2

Dodirnite vezu sa fasciklom na mreži, izaberite fasciklu sa naloga, dodirnite Vezu , a zatim dodirniTe Gotovo.

Možete da vidite datoteke koje se se naрu u povezanoj fascikli i sve datoteke koje se dele u prostoru.


 

Ako želite da uklonite povezanu fasciklu iz razmaka, dodirnite , a zatim izaberite datoteke. Zatim izaberite fasciklu i dodirnite raskine vezu iz svemira.