Vår avanserte dyplærings-, talevitenskaps- og lydbehandlingsteknologi skiller støy fra menneskelig tale på alle språk. Kollegene dine vil høre deg og ikke lydene i arbeidsområdet ditt.

Denne funksjonen fjerner bakgrunnsstøy bare når du bruker datamaskinlyd.

Før du begynner

Denne funksjonen er tilgjengelig på WBS40.10 og senere områder for Webex-møter. Fra og med 41.4-oppdateringen er den også tilgjengelig i Webex Events (ny). Hvis du vil finne ut hvilken versjon av Webex Meetings eller Webex Events (new) du bruker, kan du se Finne versjonsnummeret for Cisco Webex Meetings.

Når du starter eller blir med i et møte, eller når som helst under møtet, klikker du LydalternativerLydvalg, Innstillinger og deretter Fjern bakgrunnsstøy.

Avmerkingsboksen Fjern bakgrunnsstøy

Alternativet Fjern bakgrunnsstøy er tilgjengelig når musikkmodus er slått av. Hvis du vil fjerne bakgrunnsstøy, fjerner du merket for Musikkmodus.

Denne funksjonen fjerner bakgrunnsstøy når du bare bruker Internett til lyd.

Du kan slå Fjern bakgrunnsstøy av eller på når som helst før eller under et møte.


Fjerning av bakgrunnsstøy er ikke tilgjengelig på 32-biters versjoner av iOS.

Hvis du vil fjerne bakgrunnsstøy under et møte, tapper du Flere > InnstillingerMer-ikon , og deretter slår duFjern bakgrunnsstøy av eller på.

Når glidebryteren blir grønn for iOS eller blå for Android, er Fjern bakgrunnsstøy på.
Fjern bakgrunnsstøy aktivert