1

Når du logger på med et passord for første gang, vil Jabber spørre om du vil bruke finger avtrykk eller ansikts gjenkjenning. Trykk på Ja for å gjøre dette til standard påloggings alternativ.

2

Neste gang du starter Jabber, følger du instruksjonene for enheten for å logge på med finger avtrykket eller ansikts gjenkjenningen. Hvis det ikke fungerer etter tre forsøk, blir du bedt om å angi passordet ditt.


 

Du kan stoppe Jabber fra å bruke finger avtrykket eller ansikts gjenkjenningen. Trykk profil bildet, og gå deretter til innstillinger > person vern.