Før du starter

Partnere må send inn en Cisco Webex-overføring til SAAS Annuity-forespørsel til Cisco Transfer Review-teamet før du kan overføre et Webex-nettsted til SAAS Annuity. Forespørsler sendes ideelt sett 30 dager før starten av den planlagte overføringen.

1

Merk av i avmerkingsboksen hvis du har en overføringskode for å overføre et eksisterende Webex-nettsted. Skriv inn overføringskoden du mottok fra Cisco Transfer Review-teamet, legg til nettstedsnavnet og klikk på Neste.

Hvis det er mer enn ett nettsted å overføre, må du bare legge til ett, og resten inkluderes automatisk.

2

Se gjennom listen over nettsteder, legg til nye nettsteder med tidssoner om nødvendig, og klikk på Neste.

3

Distribuer alle lisensene på tvers av nettstedene i organisasjonen, og klikk på Neste.

Alle lisensene må distribueres før Neste-knappen aktiveres. Systemet oppdager ikke tjenestene som allerede er tilordnet på nettstedene du overfører. Bekreft at tjenestene som vises samsvarer med gjeldende tjenester. Hvis noe ser ut til å være feil, kan du kontakte kunden din eller leder for partnersuksess.

4

Bekreft informasjonen for å konfigurere Webex-nettstedene, og klikk på Neste.