Pre nego što počneš

Partneri moraju da podnesu Cisco Webex migraciju na zahtev SSP Anuiteta timu Cisco Transfer Review da biste mogli da prenesete Webex lokaciju na SSP Anuitet. Zahtevi se idealno podnose 30 dana pre početka planirane migracije.

1

Proverite izbor u polju za potvrdu ako imate kôd za prenos da biste preneli postojeću Webex lokaciju. Unesite šifru prenosa koju ste dobili od tima za pregled cisco prenosa, dodajte ime lokacije i kliknite na dugme Dalje.

Ako postoji više lokacija za prenos, morate da dodate samo jednu, a ostale ćete automatski uključiti.

2

Pregledajte listu lokacija, dodajte nove lokacije sa vremenskim zonama ako je potrebno i kliknite na dugme Dalje.

3

Distribuirajte sve licence na svim lokacijama u organizaciji i kliknite na dugme Dalje .

Sve licence moraju biti distribuirane pre nego što dugme "Dalje" bude omogućeno. Sistem ne otkriva usluge koje su već dodeljene na lokacijama koje prenosite. Potvrdite da se prikazane usluge podudaraju sa trenutnim uslugama. Ako vam se nešto čini isključenim, obratite se klijentu ili menadžeru uspeha partnera.

4

Potvrdite informacije da biste podesili Webex lokacije i kliknite na dugme "Dalje".