Innan du börjar

Partner måste skicka in en begäran om Cisco Webex-migrering till SAAS Annuity till Cisco Transfer Review-teamet innan du kan överföra en WebEx-webbplats till SAAS Annuity. Förfrågningar är idealiskt att skickas 30 dagar innan den planerade migreringen börjar.

1

Markera rutan om du har en överföringskod för att överföra en befintlig WebEx-webbplats. Ange överförings koden som du har fått från gransknings gruppen för Cisco-överföring, Lägg till webbplats namnet och klicka på Nästa.

Om det finns mer än en webbplats att överföra måste du endast lägga till en och resten inkluderas automatiskt.

2

Granska listan med webbplatser, lägg till nya webbplatser med tidszoner vid behov, och klicka på Nästa.

3

Fördela alla licenser över webbplatserna i organisationen, och klicka på Nästa.

Alla licenser måste fördelas innan knappen Nästa aktiveras. Systemet upptäcker inte tjänsterna som redan är tilldelade på de webbplatser som du överför. Bekräfta att tjänsterna som visas stämmer överens med de aktuella tjänsterna. Om något verkar konstigt, kontakta din Customer eller Partner Success Manager.

4

Bekräfta informationen för att konfigurera WebEx-webbplatserna och klicka på Nästa.