Åpne Spørsmål og svar-panelet

1

Hvis du vil åpne Spørsmål og svar-panelet, klikker du på Panelalternativer (Windows) eller Flere alternativer (Mac) og velg Spørsmål og svar

2

På Mac er Spørsmål og svar aktivert som standard. Hvis Spørsmål og svar ikke er slått på i Windows, kan verter og medverter slå det på:

 • Gå til Møte > Alternativer > Generelt og sjekk Spørsmål og svar avmerkingsboks.

 • På Windows for webinarer går du til Vis menylinje > Webinar > Alternativer > Generelt og sjekk Spørsmål og svar avmerkingsboks.

Svar på spørsmål

Som vert, medvert eller presentatør kan du svare på deltakernes spørsmål.

1

Velg et spørsmål.

2

Skriv inn svaret i meldingsboksen.


 

Svar har en grense på 512 tegn.

3

Svar på spørsmålet offentlig ved å klikke på Send, eller svar på spørsmålet privat ved å klikke på Send privat.


 

Du kan holde oversikt over spørsmålene du svarer på muntlig, ved å høyreklikke på spørsmålet og merke det som Besvart muntlig.

Still spørsmål

Som møte- eller nettseminardeltaker kan du stille spørsmål til verter, medverter og presentatører.

1

Åpne Spørsmål og svar-panelet.

2

Velg personen du vil spørre, fra rullegardinmeny.

3

Skriv inn spørsmålet i meldingsboksen.


 

Spørsmål har en grense på 512 tegn.

4

Still spørsmålet ditt offentlig ved å klikke Send , eller privat ved å klikke på Send privat .

Moderer spørsmål og svar

Som vert, medvert eller presentatør kan du moderere spørsmål ved å tilordne, prioritere, utsette eller avvise dem.

1

Høyreklikk på spørsmålet du vil moderere.

2

Velg en handling:

 • Hold pekeren over for å prioritere spørsmålet Prioriter og velg en Høy , Middels , eller Lavt prioritetsnivå. Klikk på Fjern for å fjerne prioritetsnivået når som helst.

 • Hold pekeren over for å tilordne spørsmålet Tilordne til og velg navnet på presentatøren, verten eller medverten som du vil skal svare på spørsmålet.

 • Klikk på for å utsette spørsmålet Utsett , og klikk deretter Send for å sende standardsvaret eller et egendefinert svar til deltakeren, slik at vedkommende vet at spørsmålet er utsatt, men forblir i køen for å bli besvart senere.

 • Klikk på for å avvise spørsmålet Avvis , og klikk deretter Send for å sende standardsvaret eller et egendefinert svar til deltakeren, slik at vedkommende vet at informasjonen de ba om, ikke kan leveres av noen av vertene eller medvertene.

Lagre spørsmål og svar

1

Hvis du vil lagre innholdet i spørsmål og svar, går du til Fil > Lagre eller Lagre som > Spørsmål og svar .

2

Gi filen et navn, og velg deretter filformat (.txt eller .csv) og stedet der du vil lagre spørsmålene og svarene.

Last ned rapporter

Hvis du tok opp nettseminaret som vert, kan du laste ned aktivitetsrapporten for nettseminaret for spørsmål og svar, chat og avstemning når opptaket er fullført.


 
Bare spørsmål som er besvart offentlig, vises i rapporten for spørsmål og svar. Spørsmål som ikke er besvart eller besvart privat, vises ikke.
1

Logg på Webex-nettsted ditt, og klikk på Kalender > Fullført .

2

Velg nettseminaret ditt.

3

Klikk på Aktivitet .

4

Velg rapporten du ønsker ( Spørsmål og svar , Chat , Avstemning , eller Merknader ), og klikk deretter på Last ned rapport .

Åpne panelet Spørsmål og svar

 1. Hvis du vil åpne Spørsmål og svar-panelet, trykker du på Flere alternativer .

 2. Trykk på Spørsmål og svar.

Still spørsmål

Som møtedeltaker kan du stille spørsmål til verter, medverter og presentatører.

 1. Åpne Spørsmål og svar-panelet.

 2. Velg hvem du vil spørre fra rullegardinmeny.

 3. Skriv inn spørsmålet i meldingsboksen.


   

  Spørsmål har en grense på 512 tegn.

 4. Still spørsmålet offentlig ved å klikke på Send, eller still spørsmålet privat ved å klikke på Send privat.

Svar på spørsmål

 1. Velg et spørsmål.

 2. Skriv inn svaret i meldingsboksen.


   

  Svar har en grense på 512 tegn.

 3. Svar offentlig ved å trykke på Send, eller svar privat ved å trykke på Send privat.

Følg spørsmålene og svarene dine

Spørsmål og svar sorteres automatisk i to faner: Alle spørsmål og svar og Mine spørsmål og svar. Veksle mellom de to fanene for å holde tritt med alle spørsmålene og svarene, eller sjekk statusen til dine egne spørsmål og svar.

Åpne panelet Spørsmål og svar

 1. Hvis du vil åpne Spørsmål og svar-panelet, klikker du på Mer i panelkontrollene .

 2. Velg Spørsmål og svar.

Still spørsmål

Som møte- eller nettseminardeltaker kan du stille spørsmål til verter, medverter og presentatører.

 1. Åpne Spørsmål og svar-panelet.

 2. Velg hvem du vil spørre fra rullegardinmeny.

 3. Skriv inn spørsmålet i meldingsboksen.


   

  Spørsmål har en grense på 512 tegn.

 4. Still spørsmålet offentlig ved å klikke på Send, eller still spørsmålet privat ved å klikke på Send privat.

Følg spørsmålene og svarene dine

For deltakere sorteres spørsmål og svar automatisk i to faner: Alle spørsmål og svar og Mine spørsmål og svar. Veksle mellom de to fanene for å holde tritt med alle spørsmålene og svarene, eller sjekk statusen til dine egne spørsmål og svar.

Som møtevert, medvert eller webinarpaneldeltaker kan du filtrere etter Alle , Svarte , Ubesvart spørsmål. Du kan også filtrere etter Mine spørsmål og svar , som lar deg bare se spørsmål du har svart på eller som er tilordnet deg eller Prioritert , som viser de prioriterte spørsmålene dine.

 • Alle
 • Svarte
 • Ubesvarte
 • Min spørsmål og svar
 • Prioritert

Svar på spørsmål

 1. Velg et spørsmål.

 2. Skriv inn svaret i meldingsboksen.


   

  Svar har en grense på 512 tegn.

 3. Svar på spørsmålet offentlig ved å klikke på Send, eller svar på spørsmålet privat ved å klikke på Send privat.


 

Du kan holde oversikt over spørsmålene du svarer på muntlig, ved å høyreklikke på spørsmålet og merke det som Besvart muntlig.

Moderere spørsmål

Som vert, medvert eller presentatør kan du moderere spørsmål ved å tilordne, utsette eller avvise dem.

 1. Hvis du vil moderere et spørsmål, høyreklikker du på det.

 2. Velg mellom følgende handlinger:

  • Hvis du vil prioritere spørsmålet, holder du pekeren over Prioriter og velger Høyt, Middels eller Lavt prioritetsnivå. Du kan fjerne prioritetsnivået når som helst.

  • Hvis du vil tilordne spørsmålet, holder du pekeren over Tilordne til og velger navnet på presentatøren, verten eller medverten du vil at skal svare på spørsmålet.

  • Hvis du vil utsette spørsmålet, klikker du på Utsett og Send standardsvaret eller et egendefinert svar slik at møtedeltakeren vet at spørsmålet er utsatt, men at det blir værende i køen for å bli besvart senere.

  • Hvis du vil avvise spørsmålet, klikker du på Avvis og Send standardsvaret eller skriver et egendefinert svar slik at møtedeltakeren vet at informasjonen de ba om, ikke kan gis av noen av vertene eller medvertene.