WBS40.9 og nyere

I et møte eller en hendelse er det tre forskjellige oppsett for video og delt innhold: Aktiv taler og miniatyrbilde-visning, Side ved side-visning og Flytende visning.

 1. Hvis du vil endre visningen, velger du ikonet Aktiv taler og miniatyrbilde-visning øverst til høyre på skjermen.


  Standardoppsettet er Aktiv taler og miniatyrbilde-visning, men ikonet endres for å gjenspeile oppsettet du bruker for øyeblikket.

 2. Delmenyen utvides, og deretter kan du velge en annen visning.

  • Hvis du vil bruke Aktiv taler og miniatyrbilde-visning, velger du .

  • Hvis du vil bruke Side ved side-visning, velger du .

  • Hvis du vil bruke Flytende visning, velger du .

 3. Når du bruker Side ved side-visning eller Flytende visning, klikker du på for å bytte fokus mellom det delte innholdet og videoen til den aktive taleren.