WBS40.9 i nowsze

W spotkaniu lub wydarzeniu istnieją trzy różne układy wideo i udostępnionej zawartości: Aktywny widok głośnika i miniatur, widok obok siebie i widok przestawny.

 1. Aby zmienić widok, wybierz ikonę Aktywny głośnik i Widok miniatur w prawym górnym rogu ekranu.


  Domyślny układ to Aktywny głośnik i widok miniatur, ale ikona zmienia się, aby odzwierciedlić układ, którego aktualnie używasz.

 2. Menu sekcji zostanie rozwinięte, a następnie można wybrać inny widok.

  • Aby użyć widoku Aktywnego głośnika i miniatur, wybierz opcję .

  • Aby użyć widoku obok siebie, wybierz opcję .

  • Aby użyć widoku przestawnego, wybierz opcję .

 3. Podczas korzystania z widoku obok siebie lub widoku przestawnego kliknij, aby przełączyć fokus między udostępnioną zawartością a filmem aktywnego głośnika.