1

Gå til Møter.

2

Klikk et møte i listen for å se detaljene. Se Vise kommende møter i Cisco Webex hvis du vil ha mer informasjon om møtelisten.


 

Hvis du bruker Cisco Webex Hybrid Calendar Service-møtene fra Microsoft Exchange-kalenderen, vises Microsoft 365-kalenderen eller Google Kalender for G Suite i tillegg til møter som er planlagt fra Webex-nettstedet.

3

Klikk Bli med i møtedetaljene for å bli med i møtet.

Bli med-knappen vises 5 minutter før det planlagte starttidspunktet.


 

Hvis du har problemer med å bli med i et Webex-gruppemøte, kan det skyldes at antallet personer som kan bli med i et Webex-gruppemøte, kan variere. Nummeret avhenger av kontotypen til personen som opprettet området som er knyttet til møtet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Møtefunksjoner og møtesponsorer i Cisco Webex.

4

Velg lyd- og videoinnstillinger før du blir med i møtet.

5

Klikk for å koble til et videosystem.

6

Klikk på Delta på møte.

1

Gå til Møter.

2

Trykk hvor som helst på møtet for å se flere detaljer om møtet og se hvem som er invitert.

Hvis du bruker Cisco Webex Hybrid Calendar Service-møtene fra Microsoft Exchange-kalenderen, vises Microsoft 365-kalenderen eller Google Kalender for G Suite i tillegg til møter som er planlagt fra Webex-nettstedet. Møter fra kalenderen for den lokale enheten vises også.

3

Fra møtedetaljene kan du trykke på Bli med for å bli med i møtet. Knappen vises 5 minutter før starttidspunktet for møtet og viser antall minutter til det planlagte starttidspunktet. Hvis det er et Webex-gruppemøte, kan du trykke på Melding for å sende en melding til Spacet.


 

Hvis du blir bedt om det, må du først installere Webex Meetings-appen for å bli med i møtet.


 

Hvis du har problemer med å bli med i et Webex-gruppemøte, kan det skyldes at antallet personer som kan bli med i et Webex-gruppemøte, kan variere, avhengig av kontotypen til personen som opprettet spacet som er knyttet til møtet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Møtefunksjoner og møtesponsorer i Cisco Webex.

4

Velg lyd- og videoinnstillinger før du blir med i møtet.

5

Tapp for å koble til et videosystem.

6

Tapp Bli med.

1

Gå til Møter.

2

Klikk Bli med ved siden av møtet du vil bli med i.


 

Hvis du ikke ser Bli med-knappen, kan du likevel bli med i møtet fra møtedetaljene. Klikk et møte i listen for å se detaljene, klikk Møtebeskrivelse, og kopier deretter møtekoblingen. Se Vise kommende møter i Cisco Webex hvis du vil ha mer informasjon om møtelisten.

Hvis du bruker Cisco Webex Hybrid Calendar Service-møtene fra Microsoft Exchange-kalenderen, vises Microsoft 365-kalenderen eller Google Kalender for G Suite i tillegg til møter som er planlagt fra Webex-nettstedet.

Hvis du har problemer med å bli med i et Webex-gruppemøte, kan det skyldes at antallet personer som kan bli med i et Webex-gruppemøte, kan variere, avhengig av kontotypen til personen som opprettet spacet som er knyttet til møtet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Møtefunksjoner og møtesponsorer i Cisco Webex.

3

Hvis du blir bedt om det, klikker du Åpne Cisco Webex-møter.


 

Du kan også bli med fra leseren ved å klikke Bli med fra leseren.

4

Velg lyd- og videoinnstillinger før du blir med i møtet.


 

Hvis du blir med fra nettleseren, må du kanskje gi nettleseren tillatelse til å bruke kameraet og mikrofonen.

5

Klikk Bli med i eller Bli med i møte.