Hvis du er en paneldeltaker for opplæringsøkter, kan du finne ut hvilken video du og deltakerne ser. Du kan låse videofokuset på gjeldende presentatør eller en bestemt deltaker.

1

Plasser markøren over hovedvideoen, og velg Lås for å vise på denne deltakeren til alle deltakerne.

2

Velg mellom ett av følgende på siden Lås fokus på en deltaker:

  • Velg Gjeldende presentatør for å låse videovisningen til den aktive presentatøren.
  • Velg En bestemt deltaker for å holde fokus på én deltaker. Når du har valgt en deltaker du vil fokusere på, velger du OK.

Plasser markøren over miniatyrbildevideoen du vil låse en deltaker på plass i, og velg Lås denne miniatyrbildevideoen på en bestemt deltaker.

Du kan låse fokus på de første seks miniatyrbildevideoene.


 

Hvis hovedvideovinduet er låst på en bestemt bruker, kan verter eller presentatører også bytte sømløst for å låse på en annen deltaker, uten å måtte låse opp videoen først.