Om du är diskussionsdeltagare i utbildningsmötet kan du bestämma vilka videor du och dina deltagare ser. Du kan låsa videofokus på den nuvarande presentatören eller en specifik mötesdeltagare.

1

Placera markören över huvudvideon och välj Lås för att visa den här deltagaren för alla deltagare.

2

På sidan Lås fokus på en mötesdeltagares väljer du ett av följande alternativ:

  • Välj Nuvarande presentatör för att låsa videovyn till den aktiva presentatören.
  • Markera En specifik mötesdeltagare för att fokusera på en mötesdeltagare. När du valt en deltagare som du vill fokusera på väljer du OK

Placera markören över den miniatyrvideo som du vill låsa en deltagare på och välj Lås den här miniatyrvideon på en specifik deltagare.

Du kan låsa fokus på de första sex miniatyrerna.


 

Om huvud fönstret är låst för en viss användare kan värdar eller presentatörer också växla sömlöst till att låsa på en annan Mötes deltagare utan att först behöva låsa upp videon.