Nettseminarer tilgjengelig på versjon 41.4 og senere nettsteder.

Antall personer du kan invitere til ennettseminaravhenger av lisensen som er kjøpt.Nettseminarkan omfatte opptil 10 000 personer. Awebinar i webcast-visninger nødvendig hvis du har mer enn 10 000 deltakere.

Webinarer i webcast-visninger ikke tilgjengelig forWebex for Government.

Etter at du planlegger ennettseminar, får du en bekreftelses-e-post, samt en e-post for å videresende til deltakerne.

1

Logg på dinWebex-nettsted, og velg deretter Planlegg et nettseminar.

2

(Valgfritt) Hvis du har noen lagretnettseminarmaler, velger du en fra rullegardinmenyen Nettseminarmaler.

3

Legg til det grunnleggende ved å oppgi følgende informasjon:

 • Emne – velg et emne som folk vil gjenkjenne og bli begeistret for.
 • Dato og klokkeslett – Angi nårnettseminarvil finne sted. Hvis du inviterer folk fra forskjellige tidssoner, klikker du på Tidssoneplanlegger slik at du kan finne et tidspunkt som passer best for alle.
 • Maksimalt antall deltakere – velg maksimalt antall deltakere og om du vil ha enwebinar i webcast-visning. Se Sammenlign opplevelser iWebex Webinars for mer informasjon.
 • Paneldeltakere – skriv inn e-postadressene til personene du inviterer til å hjelpe deg med å drivenettseminar. Du kan ha opptil 500 paneldeltakere i dinnettseminar. Hvis de har en konto på nettstedet, kan du velge ved siden av navnet deres hvis du vil at de skal være medvert.
 • Nettseminaragenda – legg til kontekst eller detaljer du vil at deltakerne skal ha om det kommendenettseminar.
4

I delen Sikkerhet legger du til følgende informasjon:

 • Nettseminarpassord – Bruk passordet som er oppgitt, eller skriv inn ditt eget. Deltakere må oppgi dette passordet for å bli med i dinnettseminar.
 • Paneldeltakerpassord – Bruk passordet som er oppgitt, eller skriv inn ditt eget. Paneldeltakere må oppgi dette passordet for å være en del av dinnettseminarpanel. Hvis paneldeltakerne ikke skriver inn dette passordet når de blir med i dinnettseminar, blir de bare med som deltaker.

   

  Hvis en paneldeltaker har en konto på samme nettsted dernettseminarer vert, må de bare logge på. Hvis de ikke har en konto på samme side, vil de bli bedt om å skrive inn dette paneldeltakerpassordet.

  Sjekk ut Roller iWebex Webinars for informasjon om forskjellene mellom de ulike rollene.

 • Bli med før vert – la paneldeltakere og deltakere bli mednettseminarog paneldeltakere for å koble til lyden førnettseminarstarter.
 • Krev konto – hvis du vil at deltakere skal ha enWebexkonto på denne siden for å bli med inettseminar, merk av i denne avmerkingsboksen.

  Merk av i avmerkingsboksen ved siden av Begrens nettseminaret til bare inviterte deltakere hvis du vil begrensenettseminarkun til inviterte deltakere. Dette vil slå seg avnettseminarregistreringsalternativer.

5

I Audio & Video-delen legger du til følgende informasjon:

 • Lydtilkoblingstype
  • Webex Audio – Velg å støtte alternativer for innringing, tilbakeringing og datamaskinlyd. Du kan da også inkludere gratis og globale innringingsnumre og angi inngangs- og utgangstoner for å høre når noen blir med eller forlaternettseminar.

    
   Når du brukerWebexLyd med funksjonen Announce Name, paneldeltakere som velger alternativet Bruk datamaskin for lyd kan ikke ta opp og kunngjøre navnene sine
  • Bruk kun VoIP—Begrenser alle paneldeltakere til å bruke datalyd.
  • Annen telekonferansetjeneste – Lar deg angi tredjeparts telefonkonferanseinformasjon.
  • Ingen—ingen lyd.
 • Demp paneldeltaker
  • Tillat verten og medvertene å slå av demping av deltakere (Moderert ikke-dempemodus) – Verter og medverter kan slå av demping av deltakere og SIP-baserte videoenheter direkte uten å sende en forespørsel om å slå av demping.
  • Tillat paneldeltakere å slå på lyden for seg selv inettseminar—Hvis du velger å dempe paneldeltakere når de blir med, velg dette alternativet for å la dem slå på dem selv undernettseminar.

   Ikke velg dette alternativet hvis du vil at bare verten eller medverten skal kunne slå på lyden for paneldeltakere.

  • Demp alltid paneldeltakerne når de blir mednettseminar— Demper automatisk paneldeltakere når de blir mednettseminar.
6

Klikk på Avanserte alternativer for å legge til en treningsøkt, aktivere breakout-økter, legge til dette nettseminaret i en eksisterende serie eller en ny serie du oppretter, slå på simultantolkning, krever registrering, send e-postpåminnelser og mer.

7

Klikk på Lagre som mal for å lagre disse alternativene som en mal for fremtidig bruk.

8

Klikk på Planlegg for å planleggenettseminar.


 

Når du planlegger ennettseminar, sendes e-postpåminnelser automatisk til deltakere ved å bruke standardmalen. Hvis du foretrekker å tilpasse e-postmalen og sende påminnelser senere, fjerner du avmerkingen ved siden av Send automatisk e-postinvitasjoner til alle deltakere etter å ha klikket Planlegg, og følg deretter instruksjonene i Tilpass e-postmaler i Webex Webinars .

Først nårnettseminarer planlagt, kan du velge det fra kalenderen og invitere deltakere, laste opp opptil 20 filer, laste opp et bilde slik at deltakerne kan se mens treningsøktene pågår på, tilpass e-postmalen som brukes til å sende e-post til deltakere, og tilpass sidene Registrering og Bli med forwebinarer, samt hva deltakerne ser på nettseminarer.
9

Først nårnettseminarer planlagt, kan du klikke på for å laste ned en .ics-fil, eller legge tilnettseminartil Google- eller Microsoft Office 365-kalenderen din.

10

Du vil motta en e-post for å videresende til deltakerne for å invitere dem tilnettseminar.