Denne artikkelen gjelder bare for delte enheter.

Som standard slettes tavler og Web data automatisk hver dag på midnatt. Spør systemansvarlig om den automatiske oppryddingen er deaktivert eller satt til å foregå på et annet tidspunkt.

  1. Når du er klar til å avslutte økten, sveiper du fra høyre side av skjermen. Deretter trykker du på Avslutt økt.  2. Bestem om du vil fjerne alle tavler, alle Web område data eller alt. Merk at sletting av nettsteds data bare vises på enheter som bruker nett motoren.

1

Når du er klar til å avslutte økten, trykker du på enhets navnet i øvre venstre hjørne og velger Avslutt økt .


2

Bestem om du vil fjerne alle tavler, alle Web område data eller begge deler. Merk at sletting av nettsteds data bare vises på enheter som bruker nett motoren.