Denne artikkelen gjelder bare for delte enheter.

Som standard slettes tavler og nettdata automatisk hver dag ved midnatt. Spør systemansvarlig om den automatiske oppryddingen er deaktivert eller satt til å foregå på et annet tidspunkt.

1

Når du er klar til å avslutte økten, trykker du på Avslutt økt nederst på Start skjermen.


 

Du kan også avslutte økten ved å trykke på Hjem-knappen i noen få sekunder.

2

Du kan bestemme om du vil fjerne alle tavler, all nettområdedata eller begge deler. Merk at sletting av nettstedsdata bare vises på Webex Boards som bruker nettmotoren.

1

Når du er klar til å avslutte økten, trykker du på enhets navnet i øvre venstre hjørne og velger Avslutt økt .


2

Du kan bestemme om du vil fjerne alle tavler, all nettområdedata eller begge deler. Merk at sletting av nettsteds data bare vises på enheter som bruker nett motoren.

  1. Når du er klar til å avslutte økten, sveiper du til høyre side av skjermen, og deretter trykker du på Avslutt økt.  2. Du kan bestemme om du vil fjerne alle tavler, all nettområdedata eller begge deler. Merk at sletting av nettsteds data bare vises på enheter som bruker nett motoren.